Tvedestrand museum

Farmasihistorie fagwiki
(Omdirigert fra Tvedestrand apotek)
Hopp til: navigasjon, søk
Forvaltergården, Tvedestrand apotek
Tegning Forvaltergården

I 1992 kjøpte Tvedestrand kommune Forvaltergården, som i dag huser Tvedestrand museum, der gamle Tvedestrand apotek er bevart som en egen avdeling i museet.

Historie

Forvaltergården i Tvedestrand ble bygget for Næs Jernverks magasinforvalter. Han hadde med utførsel og innførsel av varer å gjøre.

Oppføring av en representativ forvalterbolig i Tvedestrand kan sees i sammenheng med oppgangstiden som jernverket opplevde i andre halvdel av 1700-tallet, med jevn stigning i produksjon fra 1740 til omkring 1785.

Forvalterboligen var bolig og arbeidssted for Næs Jernverks forvaltere fra 1770-årene til 1881, bl.a. av familien Holm.

I 1880 flyttet Tvedestrand apotek inn i lokalene i Forvaltergården og ble der i 111 år.

I 1992 kjøpte Tvedestrand kommune Forvaltergården, som i dag huser Tvedestrand museum, der gamle Tvedestrand apotek er bevart som en egen avdeling i museet.

Tvedestrand apotek

Apoteket i Tvedestrand museum

Tvedestrand apotek ble åpnet i 1866 etter at det var vedtatt opprettet ved en kongelig resolusjon av 27. mai 1865. De første lokalene var i «Fedvik-gården», men de første årene flyttet det en rekke ganger. I 1868 ble apoteket besøkt av apotekvisitator Kierulf som beskrev lokalene slik:

Sitat «Der fandtes et Officin paa den ene Side af Indgangen, paa hvis anden Side et Værelse for Medhjelperen. Paa Loftet var afdelt et meget lidet Rum til Materialbod, men en del Droguer maatte af Mangel paa Plads der, opbevares paa det tilstødende Loft. I Kjælleretagen forefandtes en liden Kjælder til Opbevaring af Syrer m.m, samt et til Laboratorium indredet Bryggerhus. De brugelige Redskaber: Kogeovn, Destillerapparat, Solde og Sigter, Presse, Skjærekniv, Morter m.m. fandtes i Boden. Eget Dampkogeapparat havdes dog ikke. Legen erklærede sig vel fornøiet med Apotheket, og roste navnlig den derfra stedfindende omhyggelige og raske Expedition»! Sitat
Kierulf

I 1880 ble apoteket flyttet til Forvaltergården som var større og som hadde en bedre plassering. I 1929 ble det foretatt en større ombygging av lokalene. Materialet var flammebjørk. Rester av innredningen er bevart i museet.

Nye krav til hygenisk drift og nye innredningsdeler kom og en ny ombygging ville ikke være gjennomførbart. I 1991 flyttet apoteket til nye lokaler i Hovedgaten 36. Da tok en med disken, speilveggen og en del utstyr. I 2007 flyttet apoteket inn i nytt bygg ved Knud Knudsens Plass, og apoteker Torleif Haugland sørget da for at det gamle interiøret ble tilbakeført til Tvedestrand Museum.

Forvaltergården

Forvaltergården i Tvedestrand ble sannsynligvis bygget på 1770-tallet. Den ble bygget for Nes Jernverks forvalter i Tvedestrand. Den ligger i nedre bydel. Jernverkets forvaltere bodde her til apoteket flyttet inn i 1880.

Forvaltergården ble solgt til Tvedestrand kommune i 1992. I dag inneholder Forvaltergården det gamle apoteket, en krambod og en fast utstilling

Litteratur

  • Davidsen, Inger Lie; Tvedestrand apotek - Tilbakeblikk ved åpningen av apotekmuseet
  • Trysnes, Fie Skaar; En drøm er gått i oppfyllelse - Forvaltergården blir Tvedestrand museum
  • Trysnes, Fie Skaar; Forvaltergården/ Tvedestrand museum

Eksterne lenker