Serviceproduksjonsordningen

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
NAF 005.jpg

Serviceproduksjonsordningen er en bransjeløsning som sørger for lagerproduksjon av pre­parater som ikke er tilgjengelig på annen måte og ­dermed gjør det enklere for apotekene å overholde leveringsplikten. Dette er ofte viktige lege­midler, men hvor omsetningen gjerne er så liten at det ikke er ­økonomisk interessant å ha dem som markedsførte, industrifremstilte lege­midler i Norge. ­Serviceproduksjon AS, heleid ­datterselskap av Apotekforeningen, administrerer serviceproduksjons­ordningen og har produktansvaret for de rundt 150 preparatene. Produksjonen foregår seks steder avhengig av ­legemiddelform; Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet, Sjukehus­apoteket i ­Bergen, Kragerø Tablettproduksjon AS, Ås Produksjonslab AS, AS Den norske Eterfabrikk og Frogner Apotek ­Produksjon AS. Apotekforeningen har påtatt seg ­produktansvaret for NAF-preparatene. De bestemmer følgelig sammensetning, ­merking, holdbarhet og hvordan produktet skal lages. Produsenten har produksjons­ansvaret, og må dermed ta ansvaret for eventuell feil­produksjon.


Om

Serviceproduksjonsordningen skal gjennom småskalaproduksjon av legemidler dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker får tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys av andre aktører.

I serviceproduksjonsordningen er det i underkant av 150 preparater. Apotekforeningen er produkteier for preparatene på vegne av norske apotek. Serviceproduksjon AS forvalter Apotekforeningens produkteierskap og ivaretar alle oppgaver knyttet til apotekpreparatene.

Serviceproduksjon er, i tillegg til å forvalte produkteierskapet, også et kompetanse- og rådgivingssenter i tilvirkningsspørsmål for apotek i Norge.

Serviceproduksjon: Serviceproduksjon AS (SPAS) er et heleid datterselskap av Apotekforeningen. Selskapets formål er å være et kompetanse- og rådgivningssenter for tilvirkning i apotek. Selskapet skal delta i, utvikle og styrke serviceproduksjonsordningen. Hensikten med serviceproduksjonsordningen er via småskalaproduksjon å dekke gapet mellom det legemiddelindustrien produserer og det som produseres etter den enkelte resept. Dette bidrar til at sluttbruker får tilgang til legemidler og handelsvarer som ikke tilbys av andre aktører. Serviceproduksjon har produktansvaret for NAF-preparatene på vegne av norske apotek. Produksjonen av NAF preparatene er fordelt på fire ulike produksjonssteder. Fordelingen mellom produksjonsstedene er gjort etter ulike legemiddelformer. Det gir en spesialisert og effektiv produksjon på hvert sted, se vedlegg D:

  • Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet: Sterile injeksjonspreparater i ampuller og små hetteglass
  • Sjukehusapoteket i Bergen: Sterile injeksjonspreparater i større hetteglass, salver og kremer
  • Kragerø Tablettproduksjon: Tabletter
  • Ås Produksjonslab AS: Ikke-sterile, flytende preparater

Historie

Den sentrale serviceproduksjonsordningen for apotekpreparater som kom i gang i 1987, bygget på Helsedirektoratets Plan for utbygging av serviceproduksjon av legemidler fra 1986. Forskjellen fra tidligere serviceproduksjonsordninger for apotek var at det var myndighetene som laget planen, og at produksjonen ble lagt til noen få, spesialiserte produksjonsenheter, kalt produksjonsapotek

Helsedirektoratet/Helsetilsynet signaliserte også senere at ordningen ikke skulle utvides med mange småproduksjonsenheter, men holdes innenfor de opprinnelige rammene med få produksjonssteder. Bakgrunnen for serviceproduksjonsordningen var innføringen av apotek-GMP i 1986. De nye, strenge rereglene vedrørende apotekproduksjon gjorde at mange apotek selv ikke lenger kunne eller ønsket å produsere for lagerhold. Ordningen ble opprettet for at apotek skulle få en mulighet for å kunne skaffe tilveie nødvendige preparater.For at produksjonsapotekene/produksjonsenhetene skulle få et tilstrekkelig produksjonsvolum, skulle de være alene om å levere det fastsatte sortimentet til andre apotek. Bl.a. som konsekvens av dette ble de pålagt leveringsplikt for sortimentet. På den måten var alle apotek og deres kunder sikret tilgang til produktene i sortimentet.

NAF-preparatene

Sortimentet består av både reseptpliktige og reseptfrie legemidler, kosmetiske preparater og produkter til teknisk bruk.

Preparatene distribueres til apotek over hele landet, og gjøres dermed tilgjengelige for apotekenes kunder. Hva det enkelte apotek har på lager kan imidlertid variere.

Apotekansatte kan gå inn på monografier til apotekpreparatene og resepturpreparatene på Apotekinfo, som er et passordbeskyttet nettsted.

Produktene produseres på fire ulike produksjonsenheter avhengig av legemiddelform. Alle produksjonsenhetene har relevante tilvirkertillatelser gitt av Legemiddelverket.

Resepturpreparater

I tillegg til ferdige produkter i forbrukerpakninger produserer noen av produksjonsenhetene også halvfabrikata for anvendelse i apotekenes egen tilvirkning til enkeltbestillinger. En oversikt over hjelpepreparater til resepturbruk finnes også på Apotekinfo.

Apotekpreparatene kjennetegnes av Apotekforeningens logo - et giftbeger med slange - og teksten "Apotekenes" på etiketten.

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder trykk på lenken:
Serviceproduksjonsordningen.