Svaneapotekets samlinger

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Svaneapoteket i Bergen
Foto: Nina Aldin Thune
Fra maskinrommet på Svaneapoteket i Bergen
Foto: Knud Knudsen

Svaneapotekets samlinger består av en rekke gjenstander fra Svaneapoteket i Bergen, tatt vare på gjennom mange år. Gjenstandene ble lenge lagret ved Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men oppbevares nå på Bymuseet i Bergen. Samlingen har egen registret museumssignatur.

«Jubileumsutstillingen Svaneapoteket i Bergen 400 år»

Fra jubileumsutstillingen i 1995
Foto: Nina Aldin Thune
Fra jubileumsutstillingen i 1995
Foto: Nina Aldin Thune

Stiftelsen «Jubileumsutstillingen Svaneapoteket i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasihistoriske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1921 – 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Utstillingen «Extractum» var åpen fra mai til desember 1995. En del grafisk materiale fra utstillingen er tatt vare på og finnes i privat eie. Restopplaget av utstillingskatalogen er overtatt av Bymuseet i Bergen og er til salgs på Lepramuseet.

Stiftelsen er nå nedlagt. Dette skjedde i forbindelse med at gjenstandene ble flyttet til Bymuseet i Bergen.

Samlingens kulturhistoriske/ tekniske verdi

Svaneapoteket i Bergen er den bedriften i landet som har lengst sammenhengende drift, fra 1595. Det var i Bergen norsk farmasi startet. I 1921 åpnet det nye Svaneapoteket i Strandgaten 6, i det første bygget som ble gjenreist etter Bergensbrannen i 1916. Apotekerne på Svaneapoteket har i tillegg til å samle stor kunnskap innen yrket, også til dels vært aktive innen politikk og kulturliv. I særlig grad gjaldt nok dette representanter for de tre store apotekerdynastiene, de Besche, Bull og Lothe, der apoteket ble ført videre fra far til sønn gjennom generasjoner. Ole Bulls far var apoteker på Svaneapoteket, og Ole Bull ble født i den gamle bygningen som gikk med i brannen i 1916.

Samlingen består av inventar, utensilier og maskiner, satt til side på loft og i kjeller etter hvert som de gikk ut av bruk. Det er et tverrsnitt av gjenstander brukt på Svaneapoteket i tidsrommet fra 1921 og frem til ca. 1990. Da Svaneapoteket gjenåpnet i permanente lokaler etter brannen, var det utstyrt med et topp moderne laboratorium og hadde i mange år en stor produksjon for eget salg og for videresalg til andre apotek landet rundt. Derfor inneholder samlingen også mye unikt produksjonsutstyr i tillegg til de mer vanlige apotektingene.

Gjenstandene fra apoteket

Etter at utstillingen i Norges Bank var avsluttet i begynnelsen av januar 1996, ble den demontert og det meste av gjenstandene ble lagret i Svaneapotekets kjeller. Øvrige ble plassert i selve apoteket. På det tidspunkt var bygningen fortsatt i familien Lothes eie. Men bygningen ble solgt, og apoteket trengte ikke all plassen det hadde til moderne apotekdrift. En ny leieavtale gjorde at apotekeren ikke så seg råd til å betale egne lagerrom for samlingen.

En del av gjenstandene ble da flyttet til Norsk Medisinaldepots lokaler i Bergen. NMD stilte med flyttebil og sjåfør, og ved hjelp av ansatte på Svaneapoteket og noen frivillige ungdommer, ble gjenstandene flyttet til NMDs underjordiske tilfluktsrom, der de sto trygt i mange år. Det ble heller ikke betalt noe i lagerleie.

Da Medisinaldepotets avdeling i Bergen ble lagt ned og bygningen skulle rives, ble gjenstandene flyttet i siste liten. Magasinene til Bymuseet i Bergen var overfylte, men museet ønsket at gjenstandene skulle tas vare på og skaffet lokaler i Bergen Byarkiv, langt inne i fjellhallene etter gamle Hansa bryggeri. Farmasistudenter, folk fra museet og noen få lokale farmasihistorikere gjennomførte flyttingen. De pengene som var igjen på utstillingskontoen ble brukt til å betale et transportselskap til å flytte de tyngste laboratoriemaskinene og interiørdelene. Da Bergen Byarkiv etter et par år trengte lokalene selv, skaffet Bymuseet i Bergen ny lagerplass. Samlingen er overtatt av Bymuseet i Bergen og altså tatt vare på, men den er ikke pakket ut og registrert på nåværende tidspunkt, dvs. juni 2011.


Se også

Vi

Vi har flere bilder trykk på lenken:
Svaneapotekets samlinger.

Eksterne lenker