Registrert varemerke

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes av et foretak for å identifisere seg selv og sitt produkt eller tjeneste ovenfor kundene, samt å skille sitt produkt eller tjeneste fra sine konkurrenters tilsvarende.

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan skille en virksomhets varer fra andres, og som kan gjengis grafisk, særlig ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer og avbildninger, eller en vares form, utstyr eller emballasje.

Et varemerke har to hovedformål: det skal identifsiere varens kommersielle opprinnelse (varemerkets individualiserende funksjon), i tillegg skal merket garantere for varenes kvalitet (varemerkets garantifunksjon). Sett fra varemerkeinnhaver er særlig den individualiserende funksjon av interesse, mens det for kundene særlig er garantifunksjonen som er av interesse, slik at de vet at de virkelig får den varen de etterspør.

Vern for varemerket oppnås enten ved registrerering hos en myndighet (i Norge Patentstyret) eller ved innarbeidelse (i noen land, som Danmark, får varemerker vern alt fra de tas i bruk). Så lenge et varemerke holdes i hevd (for registrerte merker ved jevnlig betaling av registreringsavgiften, for innarbeidede ved å holde oppe innarbeidelse) kan varemerkeretten, i motsetning til de fleste andre åndsretter, være evigvarende.

I motsetning til de fleste andre åndsrettigheter (men sammen med foretaksnavn) er ikke varemerker preget av en intellektuell og skapende innsats.

Eksterne lenker

  • NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II