Portal:St. Jørgens Hospital/Litteratur

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
  • Christensen, Kent Wold; ' Legene, de spedalske og den spedalske sykdom i Norge : en medisinsk- og kulturhistorisk beretning fra andre halvdel av 1800-tallet Materoppgave UiO 2004
  • Danielssen,D. C og Boeck, C. W. Om Spedalskhed (inkluderte Atlas colorié)
  • Godøy, Bjørn; Ti tusen skygger, En historie om Norge og de spedalske, Spartakus forlag 2014 ISBN 978-82-430-0612-6
  • Helle, Karen B.; D.C. Danielsen, En kjempe for sin tid, Fagbokforlaget Bergen 2014 ISBN 978-82-450-1584-3
  • Irgens, Lorentz M., Nedrebø, Yngve, Sandmo, Sigurd og Skivenes, Arne; Lepra, Lepraarkivene i Bergen, Førde, ISBN 82-91722-61-7
  • Knudsen, Svein Aage (red.) De fattige Christi lemmer, Historien til stiftelsen St. Jørgen; Bergen 1991 ISBN 82-7355-022-2
  • Sandmo, Sigurd; Lepramuseet, St. Jørgen hospital, Bergen 2003
  • Vannes, Jorunn Neby; «Husmannsdatteren Kari Nilsdatter Spidsøen fra Moster i Finnås -hennes og andre spedalskes erfaringer som hospitalslemmer i Bergen i årene 1863 - 1884» Bergensposten nr 1/2015 side 19-46