Offisin

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Løveapoteket i Bergen tegnet av Johan Fredrik Leonard Dreier

Offisin fra latin officina, verksted er brukt i to betydninger enten som en eldre betegnelse for et trykkeri eller boktrykkerverksted, eller som en betegnelse på publikumsrommet eller ekspedisjonsromet i et apotek. Apotekoffisinet var det eneste rommet i apoteket kundene vanligvis kom inn i.

Historie

Det eldste kjente bilde fra et norsk apotekoffisin er fra Løveapoteket i Bergen tegnet av Johan Fredrik Leonard Dreier (1775—1834). Offisinet var apotekets ansikt utad og det var utstyrt standsmessig. Mange apotek ble åpnet på 1800-tallet under historismen, og det kan se ut som at nyklassisismen med røtter i antikken var den foretrukne stilart på denne tiden, men det finnes også apotek i andre stilarter. Apotekerne var blant de mest velstående i samfunnet og kunne derfor skaffe seg det ypperste i håndverk og design.

Apotekoffisinet kan ha vært den første formen for butikklokale. Dette rommet har vært ramme for kommunikasjonen mellom de ansatte og de besøkende. Men varene og selve rommet har også vært en viktig del av kommunikasjonen med sine klare koder og symboler. I apoteket møtes helsevesenet og publikum. Det har ligget i grenselandet mellom det private og det offentlige. Kundene har ofte oppfattet sitt ærend som en privatsak, mens lokalet er et offentlig rom.

Apotekoffisinet har hatt spesielle apotekinteriør tegnet av arkitekt. I tiden etter andre verdenskrig var det i Norge mye arbeid med å utvikle og forbedre apoteklokalene. På 1990-tallet ble det tegnet en rekke offisin. Etter at Norge fikk en ny apoteklov i 2001 ble apotekene kjøpt opp av kjeder som innførte egne kjedekonsept. Dette førte til at offisinet fikk en ny karakter og ble mer lik andre butikklokaler.

Den fysiske utformingen i offisinet ble endret fra en klassisk lang skranke som skilte den delen av apoteket som var publikumsrom fra resten av apoteket, til en åpen løsning med selvvalg hvor kundene selv kan finne handelsvarer og reseptfrie legemidler.

LitteraturApotekarkitektur
Apotekinteriør: Offisin | Fondvegg | Skranke | Selvvalg | Reseptur | Laboratorium Defektur
Dekorasjon: Ikonografi | Ikon | Kors | Krusifiks | Urtemotiv | Gudemotiv | Apotektekniske motiv | Apotekdyr og fugler]
Helgener/personer: Kosmas og Damian | Asklepios | Hygiea | Hippokrates | Galen
Apotek: Svaneapoteket i Oslo | Svaneapoteket i Ålesund | Svaneapoteket i Bergen | Røros Apotek | Storfjord Apotek, Stranda | Carl Berner Apotek | Harstad Apotek | Apoteket Hygiea i Oslo | Land Apotek, Dokka | Apoteket Nordstjernen i Ålesund | Apoteket Svanen i Lund | Farmacia antiga i Girona |
Hovedartikler: Apotek | Apoteknavn | Apoteket, en møteplass med historie? | Medisinsk urt | Droge | Legemiddel