Norske farmasihistoriske samlinger

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Norske farmasihistoriske samlinger finnes på en rekke steder i Norge. Dette er en oversikt over kjente samlinger. Flere museer og andre kan ha gjenstander relatert til farmasi og apotek som ikke er kommet med i denne oversikten.

For flere opplysninger om de enkelte samlingene følg de blå lenkene.

 1. Apoteket Bien i Bergen [1] (Interiør bevart brukes som spisested)
 2. Apotekmuseet på Fredrikssten festning ( den gamle kommandantbolig er satt opp officinet fra det gamle Ørnen apotek, fra1870 var her i 1994, dagens situasjon må avklares)
 3. Apotekmuseum på Maihaugen (bevart et apotek med apotekerfamiliens leilighet som viser hvordan byborgerskapet levde rundt århundreskiftet 1900)
 4. Bergen bymuseum (samling ikke utstilling)
 5. Brekkeparken museum, Skien (I Brekkeparken er det bygget opp et musealt bymiljø, med et apotek der det gamle officin fra Skiens apotek (1888) er montert. Dagens situasjon må avklares)
 6. Brevik bymuseum (I det gamle rådhuset I Brevik finnes et fullt utstyrt apotek fra 1913.)
 7. Egge museum, Steinkjer (Interiør fra det gamle apoteket Nordstjernen fra 1948 er satt opp i utstillingshallen. Mye av det gamle produksjonsutstyret er også tatt vare på.)
 8. EkornRingen (ta vare på, stille ut og synliggjøre farmasihistorie i Rakkestad.)
 9. Evje og Hornnes museum (Setesdals eldste apotek er bevart her.)
 10. Glomdalsmuseet, Elverum (Det gamle officio fra Rena apotek (1902) er montert her, sammen med et nyere apoteklaboratorium (1960). Drogesamlingen er betydelig, og en liten urtehage er anlagt utenfor huset.)
 11. Grimstad Bys Museer, Ibsen-museet, Grimstad (Ibsen-samlingen hører til Norges eldste Ibsen-museum, som ligger i Grimstad sentrum. I snart hundre år er det kommet Ibsen-relatert materiale inn til museet. Det originale apoteket som Ibsen arbeidet i, er bevart. Samlingen forteller derfor også mye apotekhistorie.)
 12. Hedmarksmuseet, Hamar (På Domkirkeodden er anlagt en urtehage med planter både til mat og medisin. )
 13. Jugendstilsenteret i Ålesund (ligger i Svaneapoteket i Ålesund)
 14. Lepramuseet og Urtehagen ved Lepramuseet St.Jørgens Hospital (Museet har en liten utstilling av apotekhistorie og urtehagen har medisinplanter)
 15. Løveapoteket Røros (Bygning og offisin er bevart)
 16. Norsk Farmasihistorisk Museum (ble stiftet i 1963, men det bygger på en eldre samling. Dagens museum ble åpnet i 1974 og har gjenstander, inventar og litteratur som er samlet inn fra hele Norge)
 17. Svaneapotheket i Oslo (bevart, fredet apotekinteriør, var en tid brukt som serveringsted)
 18. Svelvik Museum (utstilt en samling gjenstander fra gamle Svelvik Apotek.)
 19. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (I byavdelingen ved Sverresborg museum bygges opp en farmasihistorisk samling i den gamle gården til Løveapoteket i Trondheim)
 20. Tvedestrand museum (I 1992 kjøpte Tvedestrand kommune Forvaltergården, som i dag huser Tvedestrand museum, der gamle Tvedestrand Apotek er bevart som en egen avdeling i museet.)
 21. Ullevål apotek Det gamle offisinet er fredet (permanent utstilling fra Ullevål apotek på sykehusets eget museum.)
 22. Ytre Arna museum (basert på historien om Arne fabrikker som ble bygget rundt kraften fra Blindheimselven Elvæ, og som la grunnlaget for Ytre Arna. Museet er oppdelt i flere avdelinger eksempelvis næringsavdeling, apotekavdeling)
 23. Ådnatun museum, Arna ( deler av gamle Arne Apotek, som ble opprettet i 1903. Inventaret ble forlatt da apoteket flyttet lokaler på 1960-tallet.)

Litteratur

Eksterne lenker

Fredete bygninger
Boksamling