NAF-Laboratoriene a.s.

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Logo Naflab.jpg

NAF-laboratoriene eller NAF-LAB ble opprettet da Norges Apotekerforening på begynnelsen av 1970-tallet begynte å se seg om etter et sted å samle produksjonen av farmasøytiske preparater som da var spredt på et titall større produksjonsapotek. Norges Apotekerforenings opprettelse av bedriften NAF­Laboratoriene a.s, som ble bygget på Elverum i 1973/74, var et av hovedelementene i sentralise­ ringen av apotekproduksjonen. Fram til da hadde en ordning med såkalte L­apotek vært til god hjelp for apote­ kene som la ned egen rutineproduksjon (lagerproduksjon).

Opprinnelig hadde apotekforeningen planer om å etablere fabrikken på Lørenskog, men underveis kom det fram at Distriktenes Utviklingsfond kunne støtte bedriftsetableringen økonomisk, men ikke på Lørenskog som lå utenfor virkemiddelområdet. Dermed var det fritt fram for Elverum. Den nye fabrikken sto ferdig for innflytting i oktober 1973. I oktober og november ble det rekruttert ansatte og montert maskiner og utstyr. Prøveproduksjonen av tabletter startet i januar 1974, i februar var produksjonen i gang med 30 ansatte.

Allerede sommeren 1974 ble lagerlokalene for små, og byggetrinn to ble påbegynt, et høylager. Produksjonen og bedriften utviklet seg raskt, og på høsten 1974 ble det startet produksjon av flytende produkter, ulike miksturer og mye annet. Våren 1975 kjøpte NAF-LAB produksjonsenheten infusjonsvæsker av St. Olav-Apoteket i Trondheim. Denne produksjonen ble flyttet til Elverum sommeren 1976. Da sto byggetrinn tre ferdig med nye lokaler bygget for steril produksjonsteknikk.

Høsten 1976 var staben vokst til 70 ansatte.

I 1982 overtok bedriften en produksjonsenhet på Bredtvedt i Oslo, med 10 ansatte. Denne avdelingen ble starten på bedriftens utviklingsavdeling, og drevet i Oslo, og ble etter hvert flyttet til nye moderne lokaler på Rommen i 1987.

NAF-LAB fortsatte å vokse utover 1980-tallet. I 1982 inngikk bedriften et samarbeid med tyske Braun Belsungen, og produksjonen av flytende legemidler som tidligere foregikk ved Kragerø Apotek, ble flyttet til Elverum. Dermed startet første perioden med to-skift i bedriften. I tillegg til produksjon av infusjonsvæsker, hadde Braun et stort utvalg av suturer, som er produkter til sårbehandling og til bruk i operasjonssammenheng. Disse produktene ble også markedsført gjennom det nye selskapet. Samarbeidet med Braun utviklet seg ikke så bra, og i 1985 kjøpte NAF-LAB Brauns aksjer og ble eneeier i selskapet, samtidig som salget av Brauns produkter opphørte.

Så i 1987 kom Norsk Hydro på banen. Selskapet ønsket å satse i farmasibransjen, og hadde allerede kjøpt flere bedrifter. På det tidspunktet hadde NAF-LAB vokst fra eieren Apotekforeningen som mer enn gjerne solgte NAF-LAB til Hydro.

Våren 1992 solgte Hydro fabrikken i Elverum til Hafslund Nycomed. På 1990-tallet skjedde det mye i dette selskapet, med oppkjøp og rendyrking av fagområder. Produksjonen ble flyttet fra 12 til tre produksjonssteder; Elverum, Oslo og Asker. Da den nasjonale samordningen var gjennomført, startet oppryddingen i Europa med flytting av produksjon mellom anlegg i Danmark og Norge.Elverum fikk tilført en del produksjonsvolum, og økte staben med 20 årsverk.

På 2000-tallet solgte Nordic Capital, som da var eier, Nycomed til et annet investeringsselskap, og kjøpte det tilbake for så å selge til den japanske legemiddelgiganten Takeda i 2011.

Eksterne lenker