Mal:Ikonografiboks

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk


Tolkningens Objekt Tolkningsaktivitet Tolkningens forutsetninger
Korreksjonsprinsipper for Tolkningen
(Tradisjonshistorien)
I Primær eller naturlig betydning - (A) faktiske kunnskaper, (B) uttrykksmessig - som danner de kunstneriske motivenes verden Pre-ikonografisk beskrivelse (og pseudo-formal analyse) Praktisk erfaring

(kjennskap til objekter

og begivenheter).
Stilartenes historie (kjennskap til den måten spesielle temaer og begrep har blitt uttrykkt i gjenstander og begivenheter under forskjellige historiske betingelser).
II Sekundær eller

konvensjonellbetydning som danner "images", billedverdenens fortellinger

og allegorienes verden.
Ikonografisk analyse Kjennskap til litterære kilder (viten om spesielle temaer og begreper). Typehistorien (kjennskap til den måten, hvorpå spesielle temaer og begreper er blitt uttrykt i objekter og begivenheter under forskjellige historiske betingelser.
III Den indre betydning eller innholdet som danner de symbolske verdiers verden. Ikonologisk fortolkning Syntetisk intuisjon (kjennskap til menneskeåndens essensielle tendenser), påvirket av den personlig psykologi "Weltanschauung" De kulturelle symptomers eller symbolers generelle historie (kjennskap til den måte, hvorpå menneskeåndens essensielle tendenser er blitt uttrykt i spesielle temaer og begreper under forskjellige historiske betingelser )