Forskjell mellom versjoner av «Møte 2013 - 25. november»

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
(Referat)
 
(10 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
{{Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie/Navigasjon}}
 
{{Farmasihistorie:Underprosjekt/Apotekhistorie/Navigasjon}}
 
:''Forrige:'' [[Møte 2013 - 7. november|7. November]]
 
:''Forrige:'' [[Møte 2013 - 7. november|7. November]]
:''Neste : ''  
+
:''Neste : '' [[Møte 2014 -  27. januar| 27. januar]]
  
 
{{Infoboks møte
 
{{Infoboks møte
Linje 11: Linje 11:
  
 
==Saksliste==
 
==Saksliste==
Måte med Anne Bjørke Bergen bymuseum.
+
Møte med Anne Bjørke Bergen bymuseum.
 
===Tilstede===
 
===Tilstede===
 
{| BORDER="1" CELLPADDING="5" CELLSPACING="2"  
 
{| BORDER="1" CELLPADDING="5" CELLSPACING="2"  
Linje 17: Linje 17:
 
! Deltakere!! På møte !! Forhindret
 
! Deltakere!! På møte !! Forhindret
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Anne Bjørke ||- || |
+
|Anne Bjørke ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Inger Johanne Ektvedt ||- || |
+
|Inger Johanne Ektvedt ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
| Bendte Larsen  ||- || |
+
| Bendte Larsen  ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Britt Palnir Nagelgaard  ||- || |
+
|Britt Palnir Nagelgaard  ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Kirsten Marie Nordbø  ||- || |
+
|Kirsten Marie Nordbø  ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Kirsten Nævdal  ||- ||  |
+
|Kirsten Nævdal  ||X ||  ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Anne-Marie Skaug  ||- ||x |
+
|Anne-Marie Skaug  || ||X ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|Helge Øysæd  ||- ||  
+
|Helge Øysæd  ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|[[Bruker:Nina|Nina Aldin Thune]]  ||- ||
+
|[[Bruker:Nina|Nina Aldin Thune]]  ||X || ||
 
|- valign="top"
 
|- valign="top"
|[[Bruker:Bjarne|Bjarne Thune]] ||- ||   
+
|[[Bruker:Bjarne|Bjarne Thune]] ||X ||  ||
 
|}
 
|}
  
 
==Referat==
 
==Referat==
 +
Møtet vart halde i administrasjonsbygget, Gamle Bergen.
 +
Anne Bjørke ynskte velkomen og orienterte litt om seg sjølv og jobben som samlingsleiar ved Bergen bymuseum. Marit Roer hadde tilsvarande stilling ved Gamle Bergen i 24 år.
 +
Anne er den einaste ved museet som direkte kan svara ja eller nei på spørsmål om ein konkret gjenstand skal innlemmast i samlingane til museet. Elles er det samlingsutvalet som på sine 5-6 årlege møte tek stilling til slikt.
 +
Slik situasjonen er, vil museet i samband med spesielle utstillingar heller låna inn objekt frå andre museum enn å lagra gjenstandar som det finst mange av på andre museum kring i landet. Det er faktisk snakk om å gå gjennom museumssamlingane og luka ut dublettar for rett og slett å kunna kassera frå magasina og dermed oppnå betre lagerkapasitet.
 +
 +
;Registrering:
 +
Museet hadde sett opp eit eige registreringsskjema for farmasihistorisk materiale. Dette vart gått gjennom punkt for punkt.
 +
Før registrering må gjenstanden få eit 5-sifra løpenummer. Nummeret førast på ein merkelapp som festast til gjenstanden med hyssing. Det må refererast til dette løpenummeret ved registrering og fotografering av gjenstanden.
 +
Museet legg i sin tur registreringsteksten inn i Primus-systemet og tek seg av fotografering av objektet.
 +
Det kan bli snakk om å læra opp ein person i registreringsgruppa til å bruka Primus-systemet. Sidan det må betalast ei avgift for kvar einskild brukar, vurderar museet nøye kven som skal utføra dette.
 +
 +
;Andre samlingar:
 +
Apotekar Karen Helene Bjørge må kontaktast i nærmaste framtid for at vi kan avtala ein besøksdato hjå henne i Tellevik. Bjarne tek seg av dette. Det er ynskeleg at ein får eit overblikk over omfanget av hennar samling og at det vert teke ein del foto, slik at museet kan danna seg eit realistisk bilde av kva det dreiar seg om. Vi veit t.d. at Bjørge har mykje apoteklitteratur, noko som det er lite eller inkje av i samlingane frå Svaneapoteket og frå apotekar Eide. Ved eit artig samantreff bur òg Anne Bjørke i Tellevik og kan difor bli med på eit besøk t.d. på ettermiddagstid. Torsdag og måndag er høvelege dagar for Anne. Nina & Bjarne blir med henne frå Gamle Bergen.
 +
 +
;Neste møte:
 +
Neste samling blir i Nubbebakken 14 hjå Nina & Bjarne, etter førebels plan 27. januar 2014, kl. 12.30.
 +
Apotekar Leiv Eides samling er for tida lagra hjå dotter hans i Blaauws vei, i næraste grannelag til Nubbebakken. Tanken er å henta ut nokre gjenstandar frå denne samlinga og på neste møte starta registrering under Anne Bjørke si vegleiing.
 +
Anne Bjørke tek med seg ein god bunke registreringsskjema, merkelappar og høveleg snøre.
 +
 +
Referent Bjarne.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
[[Kategori:Underprosjekt/Apotekhistorie/Møter]]
 
[[Kategori:Underprosjekt/Apotekhistorie/Møter]]

Nåværende revisjon fra 26. nov. 2013 kl. 17:00

Forsiden   Oppgaver   Møter   Ressurser   Bilder   Bakgrunnsartiker   Annet
Svane.jpg Apotekhistorie