Kosmas og Damian

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Kosmas og Damian
Moldovita.jpg
Martyrer
Dåpsnavn:  Ukjent
Født:  antakelig 3. århundre i Aegae i den romerske provinsen Cicilia
Død: antagelig 287 eller 303 i Kyrros nord for Antiokia i Syria
Helligkåret:  Umiddelbart etter sin død
Anerkjent av:  Den katolske kirke, Den ortodokse kirke
Festdag:  26. september
Se også:  Ekstern biografi
Vernehelgen:  Firenze, leger (særlig kirurger), apotekere, tannleger, ammer, frisører, barberere, fysikere, bakere og kremmere, for de medisinske fakulteter; mot kjertelsykdommer, byller, brokk og pest; mot hestesykdommer
I kunsten:  Fremstilt som tvillinger attributt salveeske og spatel men også Kosmas med urinkolbe og Damian med morter og pestill
Commons-logo.png
Kosmas og Damian bilder på Commons
Farmasihistorie.2.png
Kosmas og Damian bilder på Farmasihistorie

Tvillingene Kosmas og Damian (gresk: Κοσμας και Δαμιανος; latin: Cosmas et Damianus; italiensk: Cosma e Damiano) er først og fremst helgener for leger og apotekere. Fortellingen om deres liv finnes bl.a. i Den Gyldne Legende. Kosmas og Damian skal ha levd og sannsynligvis er det dem som ble drept Kyrros (Kyrrhos; lat: Cyrrhus; i dag Killiz) nord for Antiokia i Syria enten rundt år 287 eller rundt år 303.

Liv

Kunnskap om Kosmas og Damians liv er vag og basert på legender og fragmeter i arkiv, og disse er også usikre. I vatikanets arkiv finnes det fire manuskript som ble samlet av Stiltingo til Acta Sanctorum og utgitt av Jean Bollandus i 1607.

Kosmas og Damian skal ha blitt født en gang midt på 200-tallet antakelig i Aegae i den romerske provinsen Cicilia nå Çukurova i Tyrkia på kysten av Alexandretta, Iskenderun. Deres fødested er antakelig den lille byen Ayas i Yumurtalık i provinsen Adana i Tyrkia. Kildene antyder at de verken var greske eller romerske, men østlige, orientalere eller arabere. De skal ha fått medisink utdanning i Syria.

De var i følge legenden arabiske tvillingbrødre som levde i den lilleasiatiske byen Aegea i Kilikia der de virket som leger. De var dyktige , men tok ikke betalt for sin hjelp og ble derfor kaldt anargyroi, de hellige uten penger. De var høyt æret i østromerriket allerede i begynnelsen på 400-tallet, noe som kan tas som bevis på at de virkelig har levd. Mye tyder på at det var to tidlige martyrer som het Kosmas og Damian som ble slått i hjel i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian (284-305), enten rundt 287 eller rundt 303.

En er ikke sikker på når og hvorfor de led martyrdøden , men de tidligste kildene mener at de ble drept i Kyrros (Kyrrhos; lat: Cyrrhus; i dag Killiz)[1] eller Aigai (Aegea) i Kilikia i Lilleasia (i dag Ajas i det sørøstre Tyrkia) nord for Antiokia i Syria. En basilika der til deres ære var senteret for kulten, og derfra spredte den seg til hele den kristne verden.

Under Diokletians kristenforfølgelse skal de ha blitt arrestert av Lysias som var stattholder. De ble torturert og forsøkt henrettet, men de reddet av engler, ilden ville ikke skade dem, steinene snudde i luften, og pilene prellet av. Til slutt ble de drept ved halshogging. I følge legendene skal en kamel som gikk forbi plutselig kunnet snakke og befalte med høy mørk stemme at de to måtte begraves sammen.

Deres lidelseshistorie passio er blitt omarbeidet og oversatt sammen med samlinger av mirakler som var assosiert med de to. En vet ikke nøyaktig hvordan kildene forholder seg til hverandre, og situasjonen forvirres ytterligere av at det i øst er minst tre par helgener med disse navn, selv om det nå er allment akseptert at disse tre er de samme.

Overleveringen i tre parallelle legender [2] kan trolig forklares med indre kirkelige stridigheter: Kopterne forklarte forfølgelsen av de to legene som praktiserte gratis der under Diokletian, med et forræderi fra biskopen av Antiokia. Bak dette sto konflikten mellom kirken i Alexandria og Paulus av Samosata. De greske synaksariene gjengir de tre legendene uavhengig av hverandre og opptrer dermed med tre helgenpar ved navn Kosmas og Damian med tre minnedager: 1. juli: («romerske martyrium»), 1. november: («asiatiske» vita) og 27. september («arabiske» martyrium).

Kosmas og Damian ble begravet i byen Kyrros i Syria og keiser Justinian l (527-65) skal ha restaurert byen til ære for dem. Kulten begynte ved deres grav og spredte seg til Edessa, Aleppo, Jerusalem og Konstnatinopel. Der fantes det i 443 to kirker som var viet til dem. Etter å ha blitt kurert på Kosmas´og Damians forbønn gjenoppbygde og dekorerte keiseren deres kirke i Konstantinopel. I 569, under Justinos ll (565-78) sin regjeringstid ble kulten offisielt innført i byen som da hadde fire kirker viet til dem.

Legenden

De finnes tre fortellinger om Kosmas og Damian, martyrene fra Arabia som ble halshogget av Diocletian, de fra Roma som ble steinet til døde av Carinus og Theodots sønner som døde fredelig. Det var da tre ulike festdager for helgenene. Helgene ble som blefeiret 1. november var sønner av Theodote, en kvinne fra Asia og at de døde fredfullt og ble begravd på et sted som heter Phereman.

Det andre paret levde i Roma og led martyrdøden under keiser Carinus. Deres mirakler gjorde at keiseren og hans hoff ble kristne. De ble lurt til et fjell med at de skulle samle urter og steinet til døde. De ble feiret 1. Juli.

Det siste paret feiret 17. oktober var fra Arabia og doktorer som helbredet mange mennesker. De ble arrestert under Diocletian og Maxmian i Licia (Cilicia) De ble brakt til Lysias guvenøren i byen Aegea for å bekrefte sim tro. Etter en mengde pinsler ble de halshugget sammen med sine tre brødre Anthimus, Leontius og Euprepius.

Senere overleveringer er sammenblandinger av de tre fortellingene. En legende forteller at Kosmas og Damian var tvillingbrødre og født i Arabia. De studerte medisin i Syria, og da de hadde tatt eksamen, dro de straks for å utøve legekunsten på «Guds Sønns Hospita»l i Pheremma ved Kyrros som nå er i ruiner ved A'zaz i Syria. De var svært dyktige, men var nøye med ikke å ta seg betalt for sine velgjerninger, og ble kalt anargyroi, «de hellige uten sølv»)

De mente at som kristne var dette den beste form for nestekjærlighet de kunne drive. De gjorde ingen hemmelighet av sin tro og skal ha utført mange helbredelser og gjennom det også omvendt mange til kristendommen. Det blir fortalt hvordan de to legene, assistert av engler, tok av et bein som var oppspist av kreft og satte på et nytt i stedet, som Damian hadde tatt fra en mann som akkurat var død. Under keiser Carinus (283-285) ble de drept av en sjalu kollega.

En gresk variant av legenden forteller at en kamel som gikk forbi, plutselig fikk talens bruk og befalte med høy mørk stemme at de to måtte gravlegges sammen, en ordre som ble etterkommet.

En tredje legende, som er overlevert på arabisk, oppsto i Egypt. Den forteller at prefekt Lysias i den lilleasiatiske byen Aegea (nå Ayash, Ajas) ved Iskenderun-bukta i Kilikia, som hatet de kristne, arresterte Kosmas og Damian i kristenforfølgelsene under keiser Diokletian.

Da brødrene bekjente sin tro, ble de torturert på det mest djevelske vis og alle slags henrettelsesmetoder ble prøvd. Prefekten lot dem kaste i havet med lenker rundt livet, men en engel reddet dem. En ild hvor de skulle tilintetgjøres, brente dem som sto omkring, men etterlot brødrene uskadet. De ble da bundet opp på kors og fikk piler skutt og steiner kastet mot seg, men de snudde i luften og rammet dem som hadde sendt dem. Til slutt ble de halshogd sammen med tre ledsagere som stammet fra Arabia, Anthimus, Leontius og Euprepius. Det skjedde en 27. september, trolig i 287. Jakob av Voragine tok den arabiske formen av legenden opp i sin Legenda Aurea.

Fra tempel til kirke

I Aegea skal det ha vært et Asklepiostempel inntil år 355 . Det ble ødelagt og erstattet med en kirke dedikert til Kosmas og Damian.[3]

Konstantinopel

Etterhvert ble Konstantinopel senter for kulten av helgenene. Her skal det ha vært et stort klosteranlegg kalt Kosmidon som lå utenfor bymurene nær sjøen.[4] Kirken skal ha hatt både herberge, sykehus og apotek. På høyre side skal det ha vært en søylehall der relikviene ble oppbevart i en sarkofag. Her skal de ha blitt oppbevart til de ble flyttet til Apostelkirken i 1150.[5] En rekke mirakler er fra Kosmidon. Klosteret og kirken skal være bygget rundt 439 av Paulinus, men dette er ikke helt sikkert. [6] Anlegget var kjent og atriumet ble beskrevet av Marcellinus i 515.[7]. Det ble satt istand av keiser Justitian I. Han skal ha blitt helbredet av et av miraklene og blitt så takknemlig at han utvidet og bygget om kirken i Konstantinopel.

Roma

Det skal ha blitt laget et oriatorium i Santa Maria Maggiore i Roma av pave Symmachus (498-514].

Relikviene skal ha blitt brakt til Roma og til pave Felix IVs kirke bygget 526-530.[8] Dette var den første kristne bygningen på Forum Romanum. Den ble ikke bygget opp fra grunnen av, men ble laget i en eksisterende bygning. Kirken ligger i utkanten av Forum Romanum og har idag inngang fra Via dei Fori Imperiali. Det var flere grunner til at Paven dedikerte kirken til de hellige legegudene Kosmas og Damian. Bibliotheca Pacis som lå omtrent på dette stedet ble brukt til forelesninger av Galen. I århundrer var også kontorene til de fleste leger i Roma plassert her. Stedet ligger nær Castor og Pollux tempelet og Kosmas og Damian kan ha vært en god erstatning for disse. Det kan også være at Paven ville vinne velvilje fra det bysantinske imperiet ved å dedikere kirken til helgener fra den østlige delen av riket.

Idag er kirken eiet av fransikanerne som også har bygget et kloster her. Klostergangen er fra 1626 –1632 da Pave Urban VII lot utføre en radikal transformasjon av kirken. Grunnen til dette skal ha vært forfallet av Forum Romanum der deler ble begravet under slam da Tiberen gikk over sine bredder. Det skal også ha vært et jordskjelv her. I forbindelse med denne ombygningen har en del av mosaikkene bl.a. på korbuen gått tapt. I øvre del av apsiden har også Guds hånd vært synlig, men denne forsvant da det ble satt inn et ovalt vindu. Mosaikken på korbuen ble gjort ferdig under pave Sergio I (687- 701).[9] Temaet er hentet fra Johannes’ Åpenbaring kapittel 1,2, 4, 4-10, 5,2 og 6. I midten finner vi den juvelbesatte tronen med det himmelske lammet mot en rund blå bakgrunn. Ved tronenes føtter ligger skriftrullen med syv segl som fortsatt er intakt. På sidene finner vi de syv lysestakene, symboler på de syv Kirkene, fire engler på skyene, to på hver side av lammet og livsvesenene Engelen, Lukas og Ørnen, Johannes, Løven, Markus og Oksen, Matteus er dekket av de barokke kapellene. På bunnen på venstre og høyre side ser vi to hvite hender som ofrer martyrkronene. Dette er rester av ”de eldste”. SS Cosmas og Damian er kledt i reisedrakter og holder frem sine martyrkroner. Den ene bærer en rød veske med et hvitt kors. Under alteret i krypten ble det 24. mai 1924 funnet to kister av orientalsk tre som trolig inneholdt helgenes relikvier.

Santa Maria Antiqua

En annen kirke på Forum Romanum hvor Kosmas og Damian også er avbildet er Santa Maria Antiqua.[10] Helgenene er representert i kirkens Diakonikon som også er blitt kaldt legekapellet. Her er en rekke helgener med tilknytning til medisin og farmasi avbildet.

Det kan se ut som om denne plassen i kirken, på høyre side for alteret har vært et av stedene hvor helgenene er plassert. De finnes også på denne plassen i katedralen i Monreale på Sicilia og i Klosterkirken i Moldvita kloster i Romania.

Andre kultsteder

Det er ingen tvil om at helgenene har vært populære. Det utviklet seg en kult i store deler av Sør-Europa med flere kultsteder. Utbredelsen av bilder er stor særlig sør i Europa men også i Tyskland.[11][12] Det kan se ut som om de er sjeldnere i Norden, men det finnes avbildninger bl a. i Eds kirke i Sollentuna, Sverige[13] og i et par danske kirker.[14]

Mirakler og mirakelkult

SS. Kosmas og Damian malt av Fra Angelico

Asklepioskulten forsvant ikke med en gang i tidlig kristen tid. Den blomstret i det meste av det 4. århundre og kollapset ikke før keiser Theodosius (379–395) utryddet de gamle hedenske helligdommene. [15]

Kulten ble etterhvert erstattet med tilbedelsen av legehelgenene, i første rekke av St. Kosmas og St. Damian. Legehelgenene var også en manifestasjon av Kristi kraft som var gitt til dem. Helgenene utførte sine mirakler på den samme måten som Asklepios hadde gjort.[16]

Sentralt i dette er Santa Maria Antiqua og legekapellet der. Det kan ha vært et diaconiae i tilknytning til kirken. Institusjonen skal ha blitt innstiftet av biskop Paul av Antiokia på 600-tallet.[17] Dette skulle være veldedige institusjoner basert på kristne frivillige hvor en også utførte medisinsk behandling basert på Hippokrates og Galen. En kan da anta at kapellet ble brukt til bønn og kontemplasjon. Knipp mener at idéen om dyrkingen av de medisinske helgenene også innbefattet inkubasjon.[18]

Millner mener i tillegg at legehelgenkulten overtok ritualer og praksis fra Asklepioskulten også tempelsøvnen og at helgenene utførte sine mirakler på samme måte som Asklepios hadde gjort.[19] Fortellingen om den hvite mannen som fikk et svart bein sydd på er ofte brukt som bakgrunn for bilder av helgenene. Blant annet inngår scenen i Fra Angelicos billedserie av St. Kosmas og St. Damian i Markuskirken i Firenze, i et bilde i Prado i Madrid og i Wellcome Trusts samlinger i London.[20]

Ikonografi

De første fremstillingene av Kosmas og Damian viser dem med matyrkroner og uten attributter. I fremstillingen i Kosmas og Damiankirken i Roma Har den ene en legeveske. En vet ikke om de har hatt det begge, og den ene kan ha gått tapt under restaureringer. I et manuskript, Menologion av Basil II, mottar de en legeveske fra Gud som symbol på at legekunsten var en Guds gave. På et veggmaleri fra Egypt fra det 6. århundre har begge en legeveske.

Mange fremstillinger fra middelalderen viser dem som representater for legekunst og farmasi. Og de har da attributter som viser deres profesjoner. Det kan være kirurgiske instrumenter, flasker og krukker. Det kan også være glassflasker som inneholder pasientens urin brukt til å undersøke farge og annet innhold og en spatel som ble brukt til å blande legemiddel.

Klærne kan variere avgjørende om de skulle vise om de leve i Romerriket med tunika og pallium, eller om de var avbildet fra kunstnerens samtid. De kan også ha tunika og kapper, en antikk måte og imponere pasientene sine på.

Kosmas og Damian kan også være avbildet på votivbilder som skulle ha en beskyttende evne mot sykdom. På slike bilder er helgene avbildet ved siden av Jomfru Maria og jesusbarnet og andre helgener som var ansett for å være legehelgener som Rockhus, Sabastian eller Panthaleon.

Referanser

 1. erkediakonen Theodosius i De situ terra sanctae se Harrold, Jillian; Saintly Doctors: The Early Iconography of SS. Cosmas and Damian in Italy side 30
 2. Moore, Clifford Herschel; «Review of Kosmas und Damian. Texte und Einleitung. Von LUDWIG DEUB- NER. Leipzig und Berlin: Teubner, 1907. Pp. 1-240.» I: Classical Philology, Vol. 6, No. 1 (Jan., 1911), pp. 118-119
 3. Wittmann, A. 1967, Kosmas und Damian s 22
 4. From there(the Church of St. Nicholas at Blachernae) we went farther outside the city to a field near the sea. The large monastery (there) is in honor of Cosmas and Damian. There we kissed their heads very artfully covered in gold” (Stephen) ”You go east from Blachernae: there is a monastery of Cosmas and Damian where the gold- covered heads of Cosmas and Damian repose” (Russian Anonymous) Slik beskrives klosteret på 14-1500-tallet av de russiske reisende til Konstantinopel. Se Majeska. G.P. 1984 s. 331
 5. Wittman, A. 1967 s 24
 6. se Harrold, Jillian; Saintly Doctors: The Early Iconography of SS. Cosmas and Damian in Italy side 32, referanse 39
 7. se Harrold, Jillian side 32
 8. Katolsk.no
 9. For en nærmere beskrivelse av kirkemosaikken se Oakeshott, W 1967 The Mosaics of Rome s.90
 10. Se Nordhagen P.J. 1968 The Frescoes of John VII (A.D. 705-707) In S. Maria Antiqua in Rome, The Chapel of the Holy Physicians s. 55
 11. Detter er beskrevet i Wittmann. A. 1967, Kosmas und Damian. Boken har også en beskrivelse av de ulike billedtypene og bruken av helgenene som skytshelgen for leger og farmasøyter. Pothmann A. 1982 Cosmas und Damian er en beskrivelse av utbredelsen av kulten og av kirkekunst i Tyskland. Kulten skal ha bredt seg fra Roma bl.a. til Aachen, Essen og Hildesheim. Relikvier finnes i Essen, et relivieskrin er i Bremen og i Mariakirken i Goslar er der glassmalerier fra ca 1270 som forteller legenden ut fra Den Gyldne Legende ifølge Pothmann s. 37( I følge introduksjonen til The Golden Legend utgave 1993 er den datert ca. 1260)
 12. For en nærmere analyse av motivet se David-Daniel M. 1958 Iconographie des Sants médecins Come et Damien Boken kartlegger en rekke avbildninger av helgenene og har en grundig ikonografisk analyse av helgenenes gester, klær og attributter som varierer ut fra tid og kontekst.
 13. Kalkmaleriene er datert 1487 og muligens laget av Albertus Pictor. Her skal ha vært en innskrift som nå er forsvunnet men som er skrevet ned av Elias Brenner og Johan Peringskiöld
 14. Jeg har funnet kalkmalerier i to kirker i Danmark, Nørre Herlev i Lynge, Roskilde fra 1450-1475, og i Udbyneder i Gjerlev, Århus fra 1500-1525. http://www.kalkmalerier.dk Videre to i Sverige i Söderala, Hälsingland fra 1500-tallets første del og Ed, Uppland Se også artikkelen ”Sankt Cosmas og Sankt Damianus” hvor Peer A. Østrup igjennom fortellinger om helgene og utdyper funn i Norden og setter helgenene i en dansk farmasøytisk sammenheng. Bilder fra Nørre Herlev kirke har vært brukt som dekorasjon på Apoteket Friheden i Hvidovre. De skal stamme fra den såkaldte Isefjordmesterens verksted.
 15. Miller, T. 1997, The Birth of the Hospital in the Byzantine Impire s.33
 16. I sin artikkel ”The Chapel of Physicians at Santa Maria Antiqua ” analyserer David Knipp kapellet
 17. Se Miller 1997 s. 131
 18. En viktig beretning om dette finnes i den gyldne legende: Pope Felix, a predecessor of Saint Gregory, built a noble church in Rome in honor of Saint Cosmas and Damian. In this church there was a man, a devoted servant of the holy martyrs. One of the man’s legs was totally consumed by a cancer. While he was asleep, the two saints appeared to their devoted servant, bringing salves and surgical instruments. One of them said to the other: “Where can we get flesh to fill in where we cut away e rotted leg? The other said: Just today an Ethiopian was buried in the cemetery of Saint Peter in Chains. Go and take his leg, and we’ll put it in place of the bad one. So he sped to the cemetery and brought back the Moor’s leg, and the two saints cut off the sick man’s leg and inserted the Moor’s in its place, carefully anointing the wound. Finally they took the amputated leg and attached it to the body of the dead Moor. The man woke up, felt no pain, put his hand to his leg, and detected no lesion. He held a candle to the leg and could see nothing wrong with it, and began to wonder whether he was himself or somebody else. Then he came to his senses, bounded joyfully from his bed, and told everyone about what he had seen in his dreams and how he had been healed. They sent at once to the Moor’s tomb, and found that his leg had been cut off and the aforesaid man’s limb put in its place in the tomb. Voragine J. de 1993 The Golden Legend Volume II s.198
 19. Miller 1997 s. 41
 20. Bildet skal være utført av Alonso de Sedano i Burgos ca. 1495 se Schupbach, W. 1989 The Iconographic Collections of the Wellcome Institute for the Hiatory of Medicine s.41 og s. 57-58

Bakgrunnstekster

De gloria martyrium

Sitat The twin brothers Cosmas and Damian, doctors by profession, after becoming Christians, frightened away all the illnesses by the sole merit of their virtues and the intervention of their prayers [...]. Crowned after their martyrdom, they met in Heaven and they still perform many miracles. Because, if any sick person seeks their help filled with faith and prays over their tomb, they are instantly healed. Many also mention that these saints appear to them in dreams telling them what they are supposed to do to get well, and after following their instructions they find themselves cured. Moreover, I have heard many other things that would be too long to tell here, but I believe that with what I have just said will suffice. Sitat
Gregory of Tours
KonradFynert.1481.jpg

Den gyldne legende

Sitat Here follow the Lives of SS. Cosmo and Damian, and first of their names.

Cosmo is said of cosmos, which is to say a form, shape, or ornation. Or, after Isidore, cosmos in Greek is said clean in Latin. He was a form to others in example, he was ornate in good virtues, and clean from all vices. Damian is said of dama, which is a beast humble and meek. Or damianus is said of dogma, which is doctrine, and ana, that is above, or of damum, that is sacrifice. Or Damianus is said as it were the hand of our Lord. He had meekness in conversation, supernal doctrine in predication, his sacrifice was in mortification of his flesh, and he was the hand of our Lord in medicinal curation and healing.

Of the Saints Cosmo and Damian.

Cosmo and Damian were brethren germane, that is of one father and of one mother, and were of the city Egea, and born of a religious mother named Theodora. They were learned in the art of medicine, and of leechcraft, and received so great grace of God that they healed all maladies and languors, not only of men but also cured and healed beasts. And did all for the love of God without taking of any reward. There was a lady which had spent all her goods in medicines, and came to these saints, and anon was healed of her sickness, and then she offered a little gift to S. Damian, but he would not receive it. And she sware and conjured him by horrible oaths that he granted to receive it, and not for covetise of the gift, but for to obey to the devotion of her that offered it, and that he would not be seen to despise the name of our Lord of which he had been conjured. And when S. Cosmo knew it, he commanded that his body should not be laid after his death with his brother's. And the night following our Lord appeared to S. Cosmo and excused his brother. And when Lysias heard their renomee he made them to be called tofore him, and demanded their names and their country. And then the holy martyrs said: Our names be Cosmo and Damian, and we have three other brethren which be named Antimas, Leontius, and Euprepius, our country is Arabia, but christian men know not fortune. Then the proconsul or judge commanded them that they should bring forth their brethren, and that they should all together do sacrifice to the idols. And when in no wise they would do sacrifice, but despised the idols, he commanded they should be sore tormented in the hands and feet. And when they despised his torments, he commanded them to be bound with a chain and thrown into the sea, but they were anon delivered by the angel of our Lord, and taken out of the sea, and came again tofore the judge. And when the judge saw them, he said: Ye overcome our great gods by your enchantments; ye despise the torments and make the sea peaceable. Teach ye me your witchcraft, and in the name of the god Adrian, I shall follow you. And anon as he had said this two devils came and beat him greatly in the visage, and he crying said: O ye good men, I pray you that ye pray for me to our Lord, and they then prayed for him and anon the devils departed. Then the judge said: Lo! ye may see how the gods had indignation against me, because I thought to have forsaken them, but I shall not suffer my gods to be blasphemed. And then he commanded them to be cast into a great fire, but anon the flame sprang far from them and slew many of them that stood by. And then they were commanded to be put on a torment named eculee, but they were kept by the angel of our Lord, and the tormentors tormented them above all men, and yet were they taken off without hurt or grief, and so came all whole tofore the judge. Then the judge commanded the three to be put in prison, and made Cosmo and Damian to be crucified, and to be stoned of the people, but the stones returned to them that threw them, and hurt and wounded many of them. Then the judge, replenished with woodness, made the three brethren to stand by the cross, and commanded that four knights should shoot arrows to Cosmo and Damian, but the arrows returned and hurt many, and did no harm to the martyrs. And when the judge saw that, he was confused in all things, he was anguishous unto the death, and did do behead all five brethren together.

Then the christian men doubted of the word that S. Cosmo had said, that his brother should not be buried with him, and as they thought thereon there came a voice which cried and said: They be all of one substance, bury them all together in one place. And they suffered death under Diocletian about the year of our Lord two hundred and eighty-seven.

It happened that a husbandman after that he had laboured in the field about reaping of his corn, he slept with open mouth in the field, and a serpent entered by his mouth into his body. Then he awoke and felt nothing, and after returned into his house. And at even he began to be tormented and cried piteously, and called unto his help the holy saints of God, Cosmo and Damian, and when the pain and anguish increased he went to the church of the saints, and fell suddenly asleep, and then the serpent issued out of his mouth like as it had entered.

There was a man that should have gone a long voyage, and recommended his wife to Cosmo and Damian, and left a token with her that, if he sent for her by that token she should come to him. And the devil knew well the token, and transfigured himself in the form of a man, and brought to the woman the sign of her husband and said: Thine husband hath sent me from that city to thee for to lead thee to him. And yet she doubted for to go with him and said: I know well the token, but because he left me in the keeping of the saints Cosmo and Damian, swear to me upon their altar that thou shalt bring me to him surely, and then I shall go with thee, and he sware like as she had said. Then she followed him. And when she came in a secret place the devil would have thrown her down off her horse for to have slain her. And when she felt that, she cried to God and to the saints Cosmo and Damian for help, and anon these saints were there with a great multitude clothed in white, and delivered her, and the devil vanished away. And they said to her: We be Cosmo and Damian, to whose oath thou believedest, therefore we have hied us to come to thine help.

Felix, the eighth pope after S. Gregory, did do make a noble church at Rome of the saints Cosmo and Damian, and there was a man which served devoutly the holy martyrs in that church, who a canker had consumed all his thigh. And as he slept, the holy martyrs Cosmo and Damian, appeared to him their devout servant, bringing with them an instrument and ointment of whom that one said to that other: Where shall we have flesh when we have cut away the rotten flesh to fill the void place? Then that other said to him: There is an Ethiopian that this day is buried in the churchyard of S. Peter ad Vincula, which is yet fresh, let us bear this thither, and take we out of that morian's flesh and fill this place withal. And so they fetched the thigh of the sick man and so changed that one for that other. And when the sick man awoke and felt no pain, he put forth his hand and felt his leg without hurt, and then took a candle, and saw well that it was not his thigh, but that it was another. And when he was well come to himself, he sprang out of his bed for joy, and recounted to all the people how it was happed to him, and that which he had seen in his sleep, and how he was healed. And they sent hastily to the tomb of the dead man, and found the thigh of him cut off, and that other thigh in the tomb instead of his. Then let us pray unto these holy martyrs to be our succour and help in all our hurts, blechures and sores, and that by their merits after this life we may come to everlasting bliss in heaven. Amen.

Sitat
the Caxton translation of the Golden Legend

Litteratur

 • Acta Sanctorum bind 47, side 428 - 478 (i dokumentet side 479 - 529)
 • Attwater, Donald; Helgenleksikon, 2. utgave København 1998, ISBN 87-85213-58-6
 • Berle, Einar; «Forum medicorum» i Klassisk Forum nr. 1 2001 s. 44-53
 • Csepregi, Ildikó; The Compositional History of Greek Christian Incubation Miracle Collections: Saint Thecla, Saint Cosmas and Damian, Saint Cyrus and John, Saint Artemios, Doktoravhandling Central European University Budapest 2007
 • Csepregi, Ildikó; «The Miracles of Saints Cosmas and Damian: Characteristics of Dream Healing» I: Annual of Medieval Studies at CEU, Vol. 8 (2002)
 • David-Daniel. Marie-Louise; Iconographie des Saints médecins Come et Damien, Université de Lille 1958
 • David-Daniel. Marie-Louise; «Saint Côme et saint Damien sont-ils au nombre des « patrons » de la pharmacie ?» Revue d'histoire de la pharmacie, Année 1958, Volume 46 Numéro 159 pp. 459-461
 • Duffin, Jacalyn; Medical Saints, Cosmas and Damian in a Postmodern World, Oxford 2013, ISBN 978-0-19-974317-9
 • Deubner, Ludwig; Kosmas und Damian: Texte und Einleitung Leipzig og Berlin: B. G. Teubner, 11907
 • Fichtner, Gerhard; «Das verplanzte Mohrenbein _ Zur Interpretation der Kosmas-und-Damian-Legende» i Medizinhistorisches Journal bd. 3 H. 2 1968
 • Franz, Leonhard C.; «Heilende Heilige Ein Kapitel aus dem religiösen Volksglauben»
 • Grimm-Stadelmann, Isabel, Locher, Wolfgang; Der Kosmas-und-Damian-Schrein St. Michael München, München 2012, ISBN 978-3-89870-745-9
 • Harrold, Jillian; Saintly Doctors: The Early Iconography of SS. Cosmas and Damian in Italy Doktoravhandling University of Warwick, Department of History of Art 2007
 • Julien, Pierre; Saint Côme et Saint Damien, patrons des médecins chirurgiens et pharmaciens, Paris 1980, ISBN 2-902474-13-x
 • Julien, Pierre; «Saint Côme et saint Damien, de la médecine à la pharmacie», Revue d'histoire de la pharmacie, Année 1996, Volume 84 Numéro 312 pp. 477-496
 • Julien, Pierre; « Actualités», Question LXXI, Culte et iconographie des saints Côme et Damien,. I: Revue d'histoire de la pharmacie, 86e année, N. 319, 1998. pp. 374-378.
 • Knipp, David; '«The Chapel of Physicians at Santa Maria Antiqua pdf'» I: Dumbarton Oaks Papers, 56, 2002, s.1-23
 • Köroğlu, Gülgün; «Byzantine Physicians-saints; The Sts Cosmas and Damian chuerch in Eyüp»pdf
 • Ledermann, François; «Les saints Côme et Damien, patrons des médecins, chirugiens et pharmaciens, dans le monde et en Suisse» Sandorama 3. 1992 s.36-40
 • Ledermann, François; «Die Heiligen Kosmas und Damian in der Schweiz» i Pötzsch, Regine red. Die Apotheke Editiones Roche, Basel 1996 s. 257-270
 • Majeska, George P.; Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Dumbarton Oaks Studies 19, Washington D.C. 1984 ISBN 978-0-88402-101-8
 • Matthews, Leslie G; «SS. Cosmas and Damian—Patron Saints of Medicine and Pharmacy: Their Cult in England» in Medical History: notes on the few English churches dedicated to these saints
 • Miller, Timothy. S; The Birth of the Hospital in the Byzantine Impire, The Johns Hopkins Universiy Press Baltimore and London 1997 ISBN 0-80118-5657-4
 • Moore, Clifford Herschel; «Review of Kosmas und Damian. Texte und Einleitung. Von LUDWIG DEUB- NER. Leipzig und Berlin: Teubner, 1907. Pp. 1-240.» I: Classical Philology, Vol. 6, No. 1 (Jan., 1911), pp. 118-119
 • Nordhagen, Per Jonas; The Frescoes of John VII (A.D. 705-707) in S. Maria Antiqua in Rome, Roma 1968
 • Oakeshott, Walter, The Mosaics of Rome, London 1967
 • Pegelow, Ingalill; Helgonlegender i ord och bild, Stockholm 2006, ISBN 91-7203-7768
 • Pothmann, Alfred; Cosmas und Damian, Sie heilten Mensch und Tier, Essen 1982, ISBN 3-88867-013-6
 • Rodley, Lyn; Cave monasteries of Byzantine Cappadocia, New York 1995, 2010, ISBN 978-0-512-15477-2
 • Skrobucha, Heinz; Kosmas und Damian, Recklinghausen 1965
 • Touwaide Alain; « L'église des saints Côme et Damien de Gerasa (Jordanie)» , Question LXXI, Culte et iconographie des saints Côme et Damien. I: Revue d'histoire de la pharmacie, 86e année, N. 319, 1998. pp. 378-379.
 • Verellen, Till; «Cosmas and Damian in the New Sacristy» I: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 42 (1979), pp. 274-277
 • Vikan, Gary; «Art, Medicine, and Magic in Early Byzantium» I: Dumbarton Oaks Papers, Vol. 38, Symposium on Byzantine Medicine (1984), pp. 65-86
 • Voragine, Jacobus de; The Golden Legend, Reading on the Saints volume I. II. Oversatt til engelsk av William Granger Ryan 1993 ISBN 0-691-00154-5 og ISBN 0-691-00153-7
 • Wittmann, Anneliese; Kosmas und Damian Kultausbreitung und Volksdevotion, Erich Schmidt Verlag Berlin 1967
 • Zimmerman, Kees (red); One Leg in the Grave Revisited, The miracle of the transplantation of the black leg by the saints Cosmas and Damian, Groningen 2013,
 • Özaslan, Nuray; «From the Shrine of Cosmidion to the Shrine of Eyüp Ensari» i Greek, Roman, and Byzantine Studies 40 1999 s 379-399

Eksterne lenker