Interaksjon

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Med legemiddelinteraskjon menes det at virkningen av ett legemiddel påvirkes av et annet legemiddel. Det betyr at når en pasient bruker et medikament, kan virkningen av dette forandres når pasienten begynner å bruke et annet legemiddel i tillegg.

Denne endringen i virkning er vanligvis uønsket. Et eksempel på uheldig legemiddelinteraksjon er den mellom p-piller og enkelte medikamenter som brukes mot epilepsi. Epilepsimidlet kan føre til at nedbrytingen av p-pillene i krippen blirr så raskt at prevensjonseffekten blir dårligere. Legemiddelinteraksjon vil i slike tilfeller kunne føre til at kvinnen blir uønsket gravid. Det er to hovedformer for legemiddelinteraksjoner:

  • Farmakokinetiske interaksjoner: Ett legemiddel forandrer absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon til et annet legemiddel slik at konsentrasjonen i kroppen blir endret.
  • Farmakodynamiske interaksjoner: Virkningsmekanismen til legemidlene påvirkes; ett legemiddel påvirker effekten direkte eller indirekte av et annet legemiddel på virkestedet uten endring av konsentrasjonen.

To legemidler kan ha samme virkning, eller bivirkning som forsterker hverandre.

Ett legemiddel kan øke eller hemme oppsugingen, nedbrytningen eller utskillelsen av et annet legemiddel.

Reseptorer

Mange medikamenter virker ved å binde seg til en struktur og forandre egenskapen på denne slik at strukturen fungere på en annen måte.

Reseptorblokkere er medikamenter som tar opp plassen på strukturen slik at et annet medikament eller hormon ikke får bundet seg og får virke som normalt.

Reseptorstimulatorer er medikamenter som gir samme effekt, muligens kraftigere enn stoffet som vanligvis benytter reseptoren.

Proteinbinding

Endel medikamenter bindes til proteiner i kroppen uten å gi farmakologisk virkning. Det må gis så mye medikament at det likevel er fritt medikament til å virke. Dersom det gis et annet medikament i tillegg som benytter samme proteinbinding kan det bli mye fritt tilgjengelig medikament av begge sorter som kan gi forgiftninger.

Eksterne lenker