Hovedside

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Velkommen til Farmasihistorie
Her finnes 501 artikler og 3 190 bilder. Alle sider
Finn artikler alfabetisk:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Dette er en fagwiki for farmasihistorie der ønsket er å samle fagstoff som kan være til glede for alle. Det blir forsøkt å kvalitetsikre all informasjon så godt som mulig ved hjelp av kilder og kildekritikk.
Dette nettstedet er ikke kommersielt eller ervervsmessig. Ønsket er å formidle kunnskap både kritisk og vitenskapelig. Fagwikien er ikke et allmennopplysende leksikon. Innhold på denne wikien er lisensiert under Creativ Commons by-nc-sa 3.0, og kan dermed ikke brukes kommersielt.

Faglig ansvarlig er

Nifs..2jpg.jpg

Bjarne Thune som er utdannet farmasøyt og har vært apoteker i en årrekke.

Nina Aldin Thune som er utdannet kunsthistoriker med kulturvern og sosiologi i fagkretsen. Hun har også en apotekteknikerutdanning og har jobbet i apotek.

John Erling Blad som er utdannet innen informatikk og har ansvar for fagwikiens infrastruktur.

Om innholdet

Hånd.Roma.jpg

Fagwikien inneholder artikler som har tilknytning til farmasihistorie, farmasi, medisinhistorie og de emner som naturlig hører inn blant annet farmakognosi og botanikk. Fagwikien har ingen økonomisk støtte og alt arbeid er frivillig innsats ut fra et ønske om faglig formidling.

Innholdet speiler skribentenes faglige ståsted og interesser. Derfor er ikke alle deler av emnene like godt dekket. Ønsket er at dette skal bli bedre over tid. En stor del av billedmateriale er forfatternes egne bilder. Artikler skrives på både bokmål og nynorsk, men programvaren er på bokmål.

Artiklene er bygget på relevant faglitteratur og eventuelt relevante eksterne lenker. Vi er sparsomme med referanser da vi ønsker at artiklene skal være lettleste. I de aller fleste tilfellene vil litteraturen være listet på portalene eller i artiklene.

Studenter og forskere som ønsker det kan publisere artikler her. Det er i tillegg mulighet for en fulltekst publisering som også kan være kilde til artikler i fagwikien.


Løveapoteket i Bergen

Annet

Logo ishf.jpg

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap, The International Society for the History of Pharmacy, ble stiftet i 1926 for internasjonalt å ivareta Farmasihistoriske interesser uten kommersielle interesser.

Selskapet har tre offisielle navn:

ISHP: International Society for the History of Pharmacy IGGP: Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie SIHP: Societé Internationale d’Histoire de la Pharmacie

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap har kongresser hvert annet år. Her har medlemmer anledning til å holde korte innlegg og presentere postere. Om det er mulig vil det bli holdt en kongress i Milano tidlig i september 2022.


Følg oss i sosiale medier

Twitter   Instagram   Facebook