Griff

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Griff, italiensk grifo, gribb, gresk er ordet γρύψ (grýps), p latin gryphus, er et fabeldyr som ofte forekommer i maleri og plastikk, halvt løve, halvt ørn. Den betegner årvåkenhet, aktpågivenhet.

Om Griff

Griff er et fabeldyr som blir framstilt som en krysning mellom en løve og en ørn. Forestillingene om griffer er mer enn fem tusen år gamle, og vesenet har i flere kulturer vært brukt som symbol på årvåkenhet og aktpågivenhet. Griffen forekommer som motiv i gamle utsmykninger, skulpturer, malerier og annen kunst. Av og til ble griffen også avbildet uten vinger eller med slangehale istedenfor løvekropp.

Griffen har tradisjonelt symbolisert solen, himmelen og det gylne morgengryet. Den har i tillegg blitt ansett som en forening av ørnens og løvens krefter og symbolinnhold. Som skattevokter har griffen stått for årvåkenhet og hevn, og man finner griffer på greske sarkofager som gravens og de dødes beskytter. Den ble i det hele tatt brukt mye i gresk kunst, der den var viet til Apollon som solgud, til Athene som representant for vishet og til Nemesis for hevn.

Fremstillinger av lignende vesener møter man også blant annet i det gamle Egypt, Syria, Babylonia og Assyria. I orienten var den, i likhet med dragen, ofte et symbol på vishet og åndelig opplysning. I kristen forestillingsverden kunne griffen symbolisere djevelen som flyr bort med menneskenes sjeler, eller være et bilde på de kristnes fiender og førfølgere. Fra og med Dante mistet den imidlertid sin negative betydning og ble et symbol på Kristi doble natur som menneske og gud, og for paven som representant for både åndelig og verdslig makt.