Gesellschaft

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Gesellschaft (tysk «selskap», «sammenslutning», «samfunn») er i sosiologien en av de to kategoriene for menneskelige forhold (den andre er Gemeinschaft), introdusert av den tyske sosiologen Ferdinand Tönnies i 1887. Gesellschaft er en teoretisk idealtype for moderne, valgte samfunnsformasjoner, i motsetning til de tradisjonelle. Disse preges av løse og upersonlige bånd mellom mennesker, som en gjerne finner på markeder, der mennesker først og fremst ser på hverandre som byttepartnere og forsøker å dra økonomisk nytte av hverandre. Gesellschaft-relasjoner vil derfor karakteriseres ved individuell kalkulering, markedskonkurranse og avtalte kontrakter.

Gjennom at bysamfunn blir til imperier og føydalsamfunn blir til markedssamfunn, fremheves interesse og nytteperspektivet ved menneskelig interaksjon. Kårviljen blir den fremherskende handlingstypen og Gesellschaft den herskende samfunnsformen. I et Gesellschaft-samfunn er relasjonene menneskene imellom preget av eksterne interesserelasjoner, der hvert enkelt individ i den andres øyne blir sett på som et middel for å oppnå egne mål. Samfunnet er ikke lenger kjennetegnet av konsensus basert på felles språk, kultur og religion, men av en differensiering innen gruppen der den følte samhørigheten forsvinner og erstattes av interesserelasjoner.

Se også

Litteratur

  • Nygaard, Thomas; Den lille sosiologiboka, Oslo 1995