Georg Simmel

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Georg Simmel

Georg Simmel (født 1. mars 1858, død 28. september 1918) var en tysk filosof og sosiolog. Han underviste ved Humboldt-universitetet i Berlin fra 1885 til 1914, da han ble professor i filosofi i Strassburg, der han virket til sin død. Han så seg først og fremst som filosof, men sine viktigste bidrag har han gitt innen sosiologien.

Hans mest kjente verker er Philosophie des Geldes (1900) og Soziologie (1908).

Simmel og storbyen

Georg Simmel skildrer storbylivet som en universell livsform. Informasjon og inntrykkstrøm er et vesentligt innslag i all moderne erfaring. Han har et tvetydig syn på moderniteten. På den ene siden er en fremmedgjøring og undergravning av individualiteten p.g.a. inntrykkstrømmen og den massive kulturen. På den andre siden får individet en større frihet ved at det blir løsrevet fra den sterke sosiale kontrollen og andre menneskers tendens til å innskrenke den personlige friheten. I storbyen velger individene hvilke personlige og sosiale relasjoner de vil inngå i , i større grad enn i småbyen, der tvungne personlige og sosiale fellesskap er mer vanlige. Et vesentlig kjennetegn ved moderniteten var psykologismen, d.v.s. hvordan individene reagerte på og erfarte inntrykkstrømmen i storbyen.

Storbymennesket utvikler forstanden og intellektet, småbymennesket følelsene og lynne. Storbymennesket utvikler en blaserthet som forsvar mot den stadige inntrykksflommen. Pengene er et samhandlingsmedium. De kan formidle kontakt uten at individene involverer seg personlig i hverandre. Vi får en overgang fra et produksjonssamfunn til et konsumsamfunn. I produksjonssamfunnet er arbeidet den sentrale aktiviteten som gir inntekt og som er kilden til selvrealisering og personlig og kollektiv identitet. I konsumsamfunnet former individene seg gjennom å knytte seg til ulike livsstiler. Storbymoderniteten fortrenger den indre tryggheten. En indre spenning, vag lengsel og rastløs tendens er kjennetegn ved storbymenneskets sjelsliv. Den store inntrykksstrømmen og de mange flyktige møtene fører til at individene må utvikle psykologiske barrierer mot andre og den ytre verden. Det at andre mennesker er fremmede og vektleggingen av det flyktige, fører til at menneskene spiller roller i forhold til hverandre. Skille mellom privat og offentlig liv blir også større i storbyen enn i småbyen. Individet blir fremmedgjort og må verne seg overfor en massiv ytre verden, en monumental objektiv kultur, varestrømm, inntrykkstrøm og teknikk. Det som Simmel skildret som modernitet blir nå skildret som postmodernitet. Overproduksjon av kulturell mening har aktualisert Simmels begrep om kulturens tragedie. Det klassiske dannelsesidealet er truet fordi ingen kan forme sin personlighet med referanse til den objektive kultur. Den objektive kulturen vokser, den subjektive kulturen minsker.

Verk

 • Über sociale Differenzierung, Leipzig: Duncker & Humblot, 1890 [On Social Differentiation]
 • Einleitung in die Moralwissenschaft, 2 vols, Berlin: Hertz, 1892-3 [Introduction to the Science of Ethics]
 • Die Probleme der Geschichtphilosophie, Leipzig: Duncker & Humblot, 1892, 2nd edn 1905 [The Problems of the Philosophy of History]
 • Philosophie der Geldes, Leipzig: Duncker & Humblot, 1900, 2nd edn 1907 [The Philosophy of Money]
 • Die Grosstädte und das Geistesleben, Dresden: Petermann, 1903 [The Metropolis and Mental Life]
 • Kant, Leipzig: Duncker & Humblot, 1904, 6th edn 1924
 • Kant und Goethe, Berlin: Marquardt, 1906
 • Die Religion, Frankfurt am Main: Rütten & Loening, 1906, 2nd edn 1912
 • Schopenhauer und Nietzsche, Leipzig: Duncker & Humblot, 1907
 • Schopenhauer and Nietzsche, University of Illinois Press, 1991, ISBN 0-252-06228-0
 • Soziologie, Leipzig: Duncker & Humblot, 1908 [Sociology: Investigations on the Forms of Sociation]
 • Hauptprobleme der Philosophie, Leipzig: Göschen, 1910
 • Philosophische Kultur, Leipzig: Kröner, 1911, 2nd edn 1919
 • Goethe, Leipzig: Klinkhardt, 1913
 • Grundfragen der Soziologie, Berlin: Göschen, 1917 [Fundamental Questions of Sociology]
 • Rembrandt, Leipzig: Wolff, 1917
 • Lebensanschauung, München: Duncker & Humblot, 1918
 • Zur Philosophie der Kunst, Potsdam: Kiepenheur, 1922
 • Fragmente und Aufsäze aus dem Nachlass, ed G Kantorowicz, München: Drei Masken Verlag, 1923
 • Brücke und Tür, ed M Landmann & M Susman, Stuttgart: Koehler, 1957

Andre arbeider

 • Rom, Ein ästhetische Analyse published the Viennese weekly paper in Die Zeit, Wiener Wochenschrift für Politike, Volkwirtschaft Wissenschaft und Kunst, on May the 28th 1898
 • Florenz published in the Berliner magazine Der Tag on March 2nd 1906
 • Venedig published in the magazine from Munich Der Kunstwart, Halbmonatsschau über Dichtung, Theater, Musik, bildende und angewandte Kunst. on June 1907

Verk om Simmel

 • Hartmann, Alois (2003): Sinn und Wert des Geldes, In der Philosophie von Georg Simmel und Adam (von) Müller, [1], Berlin, ISBN 3-936749-53-1.
 • Muller, Jerry Z., 2002, The Mind and the Market: Capitalism in Western Thought, Anchor Books.
 • David Kim (ed.): Georg Simmel in Translation: Interdisciplinary Border-Crossings in Culture and Modernity. Cambridge Scholars Press, Cambridge 2006, ISBN 1-84718-060-5
 • Simmel, Georg, 1922 [1955], Conflict and the Web of Group Affiliations, translated and edited by Kurt Wolff, Glencoe, IL: Free Press.
 • Simmel, Georg, 1950, The Sociology of Georg Simmel, Compiled and translated by Kurt Wolff, Glencoe, IL: Free Press.

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Georg Simmel.