Ferdinand Tönnies

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ferdinand Tönnies (født 26. juli 1855 ved Oldenswort (i hertugdømmet Slesvig, da i personalunion med Danmark), død 9. april 1936 i Kiel, som ung også kjent under psevdonymet Normannus) var en tysk sosiolog, nasjonaløkonom og filosof.

Han er (sammen med f.eks. Georg Simmel og Max Weber) en av grunnleggerne av tysk sosiologi, og er særlig kjent for å ha introdusert de sosiologiske begrepene Gemeinschaft og Gesellschaft (1887).


Ferdinand Tönnies var opptatt av hvordan det moderne samfunn med sin kulturelle rasjonalisering skiller individet fra samfunnet, aktøren fra sine omgivelser og handlingsprosessen fra den sosiale strukturen. Med utgangspunkt i menneskers motiver for handling etablerte han to måter å handle på. Han tolket samfunnets historie som en overgang fra én fremherskende handlingstype til en annen. Vesenviljen er den opprinnelige handlingstypen. I denne er tenkningen underlagt viljen og følelsene. Vesenviljen er en forlengelse av mennesket som organisme ved at handlinger og atferd er det samme. Menneskelig virksomhet orienterer seg mot de fysiske og sosiale omgivelsene. Kårviljen er den nye handlingstypen som vokser frem i det moderne samfunnet, på grunn av de nye krav til menneskelige handlinger som industri- og markedssamfunnet stiller. Under denne handlingstypen er viljen og følelsene underlagt tenkningen, handlinger basert på kårviljen er et uttrykk for refleksjon, men også kjennetegnet ved at målet ved slike handlinger er størst mulig velvære.

Til disse to handlingstypene svarer to samfunnstyper. Gemeinschaft-samfunnet er den opprinnelig samfunnsform. Denne samfunnstype er kjennetegnet ved nære, intime bånd mellom samfunnsmedlemmene. Et Gemeinschaft - samfunn kan være en gruppe mennesker med felles språk, tro kultur etc. Gruppen er preget av en indre solidaritetsfølelse og et følt samspill, consensus, mellom medlemmene, der man handler ut fra sitt vesen. Gjennom at bysamfunn blir til imperier og føydalsamfunn blir til markedssamfunn, fremheves interesse og nytteperspektivet ved menneskelig interaksjon. Kårviljen blir den fremherskende handlingstypen og Gesellschaft den herskende samfunnsformen. I et Gesellschaft-samfunn er relasjonene menneskene imellom preget av eksterne interesserelasjoner, der hvert enkelt individ i den andres øyne blir sett på som et middel for å oppnå egne mål. Samfunnet er ikke lenger kjennetegnet av consensus basert på felles språk, kultur og religion, men av en differensiering innen gruppen der den følte samhørigheten forsvinner og erstattes av interesserelasjoner. (Nygaard 95)

Verker

 • Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe, red: Lars Clausen, Alexander Deichsel, Cornelius Bickel, Carsten Schlüter-Knauer, Uwe Carstens, 24 bd., Berlin/New York (Walter de Gruyter) 1998–
  • Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887
  • Der Nietzsche-Kultus, 1897
  • Thomas Hobbes, der Mann und der Denker, 1910
  • Kritik der öffentlichen Meinung, 1922
  • Soziologische Studien und Kritiken, 3 bd., 1924, 1926, 1929
  • Einführung in die Soziologie, 1931
   • Innledning til Sociologien, tr. Ewald Bosse, Oslo 1932
  • Geist der Neuzeit, 1935


Eksterne lenker