Farmasihistorie:Underprosjekter/Museumssenteret

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Prosjektet er ikke lengre aktivt. Siden beholdes som historie.

Svaneapotekt i Bergen
Foto: Nina Aldin Thune

Museumssenteret i Hordaland ønsker å gjennomføre intervju med farmasøyter. Tanken er å snakke med farmasøytene og så lagre materiale i byarkivet.

Dokumentasjonsprosjektet «Kunnskap og fortelling»

Interiør fra før første ombygning
Resepturen på 1970-tallet
Kjelleren i Svaneapoteket med døren som stammer fra en gammel steinkjeller. Bildet er tatt på 1970-80-tallet

Ledet av Felleskonservator[1], Norsk Trikotasjemuseum [2].

Målet er å dokumentere teknisk og industriell historie i Bergen kommune, gjennom prosjektet ”Kunnskap og fortelling”. Vi er to som arbeider i prosjektet, Lise johnsen-Laukli Synnøve Fotland Eikevik.Hensikten med prosjektet er å samle inn de immaterielle eller muntlige kulturminnene som er knyttet opp mot ulike gjenstander forvaltet av private og frivillige samlere innen teknikk og industri. Prosjektet er støttet av Bergen kommune [3], Byrådsavdelingen for kultur, næring og idrett –Seksjon for kunst og kultur.

Dette arbeidet skal bidra til en sikring av kunnskapen om tekniske og industrielle kulturminner i Bergen.Vi ønsker å intervjue tidligere arbeidstakere som har eller har hatt tilknytning til eldre ofte nedlagte bedrifter, næringer og etater som er innefor Bergens tekniske og industrielle historie.

Prosjektet skal blant annet samle inn kunnskap om farmasi, og praksis fra farmasøyter. Det skal bevare kunnskap om gjenstander som har vært brukt i apotek. Prosjektet tar sikte på å finne farmasøyter som her jobbet ved Svaneapoteket i Bergen og eventuelt laboranter og andre som kan kaste lys over apoteket og virksomheten.

Generelt om prosjektet

På Norsk trikotasjemuseum er det for tiden i gang et dokumentasjonsprosjekt, ledet av felleskonservator, som skal dokumentere teknisk og industriell historie i Bergen kommune, gjennom prosjektet «Kunnskap og fortelling - kontekstuell forståelse av gjenstander innen teknikk og industri».

Prosjektet er todelt:

  1. Dokumentere personers kunnskap om arbeidsprosesser og bruk av redskaper innen teknikk og industri ved bruk av film og
  2. Dokumentere fortellinger fra arbeidslivet gjennom arbeidslivsintervju.

Målet med prosjektet er å samle inn de immaterielle eller muntlige kulturminnene som er knyttet opp mot ulike gjenstander forvaltet av private og frivillige samlere innen teknikk og industri.

Vi samarbeider tett med frivillige lag og organisasjoner for å samle inn og sikre arbeidslivsfortellinger. Vi vil, basert på arbeidslivsintervjuer, filme gjenstander fra utvalgte tekniske og industrielle samlinger i Bergen kommune. Dette prosjektet er i tråd med nasjonale og internasjonale føringer for bevaring av immateriell kulturarv.

Dette er ett prosjekt som også ønsker å knytte seg opp mot farmasi og farmasihistorie, særlig historikken og fortellingene rundt Svaneapoteket i Bergen og Samlingen etter Svaneapoteket.

Metode

En metode innen innsamling og dokumentasjon i museene er å filme gjenstander og/eller mennesker med en type kunnskap som er viktig for gjenstandens livshistorie og for det reint operasjonelle, hvordan en gjenstand eller maskin fungerer praktisk.

En annen metode brukt for å dokumentere immaterielle kulturminner er kvalitativ metode og i dette prosjektet innebærer det arbeidslivsintervjuer. Her skal vi blant annet intervjue farmasøyter om deres arbeidsliv og arbeidsoppgaver, gjerne knyttet opp mot spesifikke redskaper eller gjenstander som har vært av betydning for dem i arbeidslivet.

Formål

Dette prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om blant annet farmasøytenes hverdag og praksis. Det kan være aktuelt å gå videre med et prosjekt der en filmer aktivitet og bruk av gjenstander.

Bidragsytere

Struktur

  1. Arbeide med tema som samtalen skal inneholde.

Delmål

  1. Få skrevet artikler på denne wikien som bakgrunnsmateriale for samtalene.
  2. Få beskrevet farmasihistoriske gjenstander og hvordan de har vært brukt.


Referanser

.

Litteratur

  • Nordhagen, Per Jonas; «På sporet av en tapt arkitekturtradisjon» i Extractum 400år med apotek, Bergen 1995
  • Rødland, Kjartan; Quantum Satis, Svaneapoteket i Bergen 1595-1995, Bergen 1995, ISBN 82-514-0474-6
  • Thune, Nina Aldin; «Svaneapoteket i Bergen», i Extractum 400år med apotek, Bergen 1995
  • Thune, Nina Aldin; «Historisk oversikt over apotekerne ved Svaneapoteket 1595-1995», i Extractum 400år med apotek, Bergen 1995
Digitalt

Eksterne lenker