Farmasøytisk institutt

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Farmasøytisk institutt er et institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

Historie

Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) ble grunnlagt med opptak av de første studentene i 1932 på det nye universitetsområdet Blindern i Oslo. Inntil 1994 var Farmasøytisk institutt den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge for farmasøytisk utdannelse på mastergradsnivå (cand. pharm.) og doktorgradsnivå.I 2009 var det master- og bachelorutdanning i farmasi ved 3 universitet og 2 høyskoler i Norge.

Mellom 1672 og 1815 ble apotekere eksaminert ved Universitetet i København. «Examen pharmaceuticum» ble vedtatt ved lov i 1815 og en forberedende «preliminæreksamen» på linje med jurister og medisinere skulle også være bestått ved Universitetet i Christiania. Men dette ble opphevet av stortinget. Mellom 1824 og 1836 ble man apoteker utenfor universitetet. Mellom 1836 og 1861 var det gjennom praksis i apotek og ikke gjennom undervisning en fikk kunnskap, men en lege vurderte hver kandidat gjennom en medhjelpereksamen før kandidaten fikk ta farmasøytisk eksamen.

Krav til en eksamenskandidat i 1861 var:

  • kjenne de viktigste legemidlene fra den første norske farmakopé «Pharmacopea Norvegia» (1856)
  • forstå farmakopeen som var på latin
  • lese, ekspedere og taksere resepter

Etter forslag fra professor i farmakologi, Edvard Poulsson i 1914, som leder av en undervisningskomité ble det bestemt å opprette «farmasøytisk institutt» i 1920 og vedtatt en ny lov om apotekereksamen av Stortinget i 1923, som la om den farmasøytiske utdannelsen fullstendig. Byggestart i 1928, og i 1931 ble «Lov om apotekereksamen av 1923» satt i kraft.

Studieprogrammer

  • Farmasi (master – fem år)
  • Klinisk farmasi (erfaringsbasert master)

Forskning

Forskningsaktiviteten ved Farmasøytisk institutt er organisert 11 forskningsgrupper. Flere av gruppene er tverrfaglige og går på tvers av instituttets avdelinger og andre institutter ved MN-fakultetet, samt Det medisinske fakultetet.

Eksterne lenker