Etikkrådet for farmasøyter i Norge

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er et fast organ i spørsmål som angår yrkesetikk.

Det er et frittstående profesjonsråd som støttes av Norges Farmaceutiske Forening (NFF), Apotekforeningen (NAF) og Norsk Farmaceutisk Selskap (NFS). Rådet ble etablert i 1999.

Oppgaver

Rådet arbeider for at alle farmasøyter skal ha yrkesetiske holdninger i sin profesjonelle yrkesutøvelse. Rådet overvåker farmasøytenes etterlevelse av de yrkesetiske reglene og gir uttalelser i saker som gjelder overtredelse av disse.

Klager

Klager på farmasøyters opptreden kan meldes til rådet. Utgangspunktet for klager må være de etiske regler for farmasøyter i Norge. Anonyme henvendelser vil ikke bli behandlet.

De som klager har rett til å få klagen behandlet innen tre måneder.

Rådet ønsker å diskutere prinsipielle etiske aspekter til kunder, kollegaer, myndigheter, legemiddelindustri, arbeidsgivere, kjedeeiere m.m.

Eksterne lnker