Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 7. nov. 2017 kl. 17:13 av Nina (diskusjon | bidrag) (Liste over kongresser 1927-2015)
Hopp til: navigasjon, søk
Logo ishf.jpg

Det internasjonale Farmasihistoriske Selskap., The International Society for the History of Pharmacy, ble stiftet i 1926 for internasjonalt å ivareta Farmasihistoriske interesser uten kommersielle interesser.

Selskapet har tre offisielle navn:

 • ISHP: International Society for the History of Pharmacy
 • IGGP: Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie
 • SIHP: Societé Internationale d’Histoire de la Pharmacie

Historie

Styret i 2015
Foto: Nina Aldin THune

Selskapet ble stiftet i 1926 som et tysk selskap med enkelte medlemmer fra andre land. Basert på personlig medlemskap vokste selskapet og spredte seg internasjonalt, slik at det fra 1949 ble omgjort til et internasjonalt selskap. Sekretariat og regnskapsførsel ble hele tiden beholdt i Tyskland. Selskapet arrangerte kongresser, holdt et bibliotek (i Stuttgart) og utgav en farmasihistorisk skriftserie. Selskapet har tre offisielle språk, og tre offisielle navn: lnternationale Gese/lschaftflir Geschichte der Pharmazie (IGGP) International Societyfor the History of Pharmacy (ISHP) Societe lnternationale d 'Histoire de la Pharmacie (SIHP)

Tilslutningen ble stor, rundt 1975 var medlemstallet nådd 1300, men selskapet var svært tyskdom.inert, og de fleste forhandlinger foregikk på tysk. Dette ble forsøkt endret ved at man i stor grad valgte styre fra andre land enn Tyskland, men gjennombrudd skjedde først i 1992. Da ble de nasjonale farmasihistoriske selskaper fra Øst- og Vesttyskland forenet, og de ønsket en mindre tett forbindelse med det internasjonale selskap.

Det ble utarbeidet nye vedtekter for det internasjonale selskap, hvor de nasjonale selskaper nå er de ordinære medlemmer, i stedet for de personlige medlemskap. De styrende organer er nå Extended Executive Committee (EEC), med delegater fra hvert medlemslands selskaper, dette organ behandler beretninger, regnskaper, velger ut neste kongressted, foretar valg av president og en Select Executive Committee (SEC)' som fungerer som styre for løpende saker. Kassereren velges alltid fra Tyskland, av hensyn til bankforbindelsen, de andre velges fritt fra medlemslandene. Presidenten velges for 2 år ad gangen, og kan maksimalt sitte i 6 år.

Generalforsamlingen blir forelagt avgjørelsene fra EEC, og kan gi sin tilslutning eller forkaste disse. Nyordningen ble gjennomført i Firenze i 1999, hvor Ledermann (Sveits) ble valgt til president.

Skriftserien og biblioteket ble overtatt av det tyske farmasihistoriske selskap. ISHP utgir nå et halvårlig meldingsblad. I 2017 hadde selskapet 28 medlemsland. Blant disse er Norsk Farmasihistorisk Selskap.

Kongresser

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap har kongresser hvert annet år.

Liste over kongresser 1927-2015

 • 1927 Nuremberg, Germany
 • 1929 Berlin, Germany
 • 1931 Vienna, Austria
 • 1934 Basel, Switzerland
 • 1936 Stuttgart, Germany
 • 1938 Munich, Germany
 • 1949 Hamburg-Harburg, Germany
 • 1950 Rothenburg ob der Tauber, Germany
 • 1951 Salzburg, Austria
 • 1954 Rome, Italy
 • 1956 Lucerne , Switzerland
 • 1957 Heidelberg, Germany
 • 1958 Padua-Venice, Italy
 • 1959 Dubrovnik, Yugoslavia
 • 1961 Innsbruck, Austria
 • 1963 Rotterdam, The Netherlands
 • 1965 London, Great Britain
 • 1967 Athens, Greece
 • 1969 Luxembourg, Luxembourg
 • 1971 Prague, Czechoslovakia
 • 1973 Paris, France
 • 1975 Bremen, Germany
 • 1977 Innsbruck, Austria
 • 1979 Basel-Lausanne, Switzerland
 • 1981 Budapest, Hungary
 • 1983 Washington D.C., USA
 • 1985 Granada, Spain
 • 1987 Oslo, Norway
 • 1989 Athens, Greece
 • 1991 Prague, Czechoslovakia
 • 1993 Heidelberg, Germany
 • 1995 Paris, France
 • 1997 Stockholm, Sweden
 • 1999 Florence, Italy
 • 2001 Lucerne, Switzerland
 • 2003 Sinaia, Romania
 • 2005 Edinburgh, Great Britain
 • 2007 Sevilla, Spain
 • 2009 Vienna, Austria
 • 2011 Berlin, Germany
 • 2013 Paris, France
 • 2015 Istanbul, Turkey

</div>

Litteratur

Eksterne lenker