Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 5. nov. 2017 kl. 14:40 av Nina (diskusjon | bidrag)
Hopp til: navigasjon, søk
Logo ishf.jpg

Det internasjonale Farmasihistoriske Selskap., The International Society for the History of Pharmacy, ble stiftet i 1926 for internasjonalt å ivareta Farmasihistoriske interesser uten kommersielle interesser.

Selskapet har tre offisielle navn:

  • ISHP: International Society for the History of Pharmacy
* IGGP: Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie
  • SIHP: Societé Internationale d’Histoire de la Pharmacie

Historie

Selskapet ble stiftet i 1926 som et tysk selskap med enkelte medlemmer fra andre land. Basert på personlig medlemskap vokste selskapet og spredte seg internasjonalt, slik at det fra 1949 ble omgjort til et internasjonalt selskap. Sekretariat og regnskapsførsel ble hele tiden beholdt i Tyskland. Selskapet arrangerte kongresser, holdt et bibliotek (i Stuttgart) og utgav en farmasihistorisk skriftserie. Selskapet har tre offisielle språk, og tre offisielle navn: lnternationale Gese/lschaftflir Geschichte der Pharmazie (IGGP) International Societyfor the History of Pharmacy (ISHP) Societe lnternationale d 'Histoire de la Pharmacie (SIHP)

Tilslutningen ble stor, rundt 1975 var medlemstallet nådd 1300, men selskapet var svært tyskdom.inert, og de fleste forhandlinger foregikk på tysk. Dette ble forsøkt endret ved at man i stor grad valgte styre fra andre land enn Tyskland, men gjennombrudd skjedde først i 1992. Da ble de nasjonale farmasihistoriske selskaper fra Øst- og Vesttyskland forenet, og de ønsket en mindre tett forbindelse med det internasjonale selskap.

Det ble utarbeidet nye vedtekter for det internasjonale selskap, hvor de nasjonale selskaper nå er de ordinære medlemmer, i stedet for de personlige medlemskap. De styrende organer er nå Extended Executive Committee (EEC), med delegater fra hvert medlemslands selskaper, dette organ behandler beretninger, regnskaper, velger ut neste kongressted, foretar valg av president og en Select Executive Committee (SEC)' som fungerer som styre for løpende saker. Kassereren velges alltid fra Tyskland, av hensyn til bankforbindelsen, de andre velges fritt fra medlemslandene. Presidenten velges for 2 år ad gangen, og kan maksimalt sitte i 6 år.

Generalforsamlingen blir forelagt avgjørelsene fra EEC, og kan gi sin tilslutning eller forkaste disse. Nyordningen ble gjennomført i Firenze i 1999, hvor Ledermann (Sveits) ble valgt til president.

Skriftserien og biblioteket ble overtatt av det tyske farmasihistoriske selskap. ISHP utgir nå et halvårlig meldingsblad. I 2017 hadde selskapet 28 medlemsland.

Kongresser

Det Internasjonale Farmasihistoriske Selskap har kongresser hvert annet år.

Litteratur

Eksterne lenker