Bente Gullveig Alver

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Bente Gullveig Alver
Foto: Nina Aldin Thune

Bente Gullveig Alver (født 1941 i Danmark) er dr. philos og professor i folkloristikk ved Universitetet i Bergen. Hun er kjent for sin forskning innen magi og trolldom, folkelig religiøsitet og kulturelle perspektiv på sunnhet og sykdom.

Utdanning og virke

Bente Gullveig Alver er født og oppvokst i Danmark. Hun studerte i København og Oslo og tok i 1967 magistergrad i folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo. Fra 1970 var hun forskningsstipendiat (NAVF) knyttet til Institutt for folkeminnevitenskap ved Universitetet i Oslo. I 1973 ble hun universitetslektor, fra 1985 førsteamanuensis og fra 1988 professor i folkloristikk ved Universitetet i Bergen. Hun ble Dr. philos. ved Universitetet i Bergen i1990.

Forskning

Som forsker har hun blant annet arbeidet med magi og trolldom, folkelig religiøsitet og kulturelle perspektiv på sunnhet og sykdom.

Hennes viktigste forskningsområder er:

 • Folkelige trossystemer og verdensbilder. Ritualer og fortellinger.
 • Kulturelle perspektiver på helse og livskvalitet
 • Mat og måltid i historisk perspektiv
 • Kvalitativ metode og forskningsetikk

Hekser og heksetro

Hennes første bok «Heksetro og trolddom : en studie i norsk heksevæsen» hadde tema hekser og dette er også tema for boken som kom i 2008: «Mellem mennesker og magter : magi i hekseforfølgelsernes tid». Hun tok i den første boken for seg 860 prosesser, og mener i ettertid at dette var «en for stor munnfull». Derfor har hun i sin siste bok konsentrert seg om en mindre antall.

I boken har hun undersøkt magiens plass i folks måte å betrakte verden på. Hun har undersøkt spredningen mellom elitens og alminnelige menneskers syn på magi, og den maktkampen som disse spredningene skaper. En annen tilnærming er ryktet, kollektivets stemme, og at det oppfattes som sant fordi det er skapt av mange.

Verk (utvalg)

 • 1971 - Heksetro og trolddom : en studie i norsk heksevæsen
 • 1978 - Folkemedicinens roll i går och i dag med: Honko, Lauri, Rørbye, Birgitte
 • 1080 - Botare : en bok om etnomedicin i Norden
 • 1989 - Det kom som kastet på mig! : folkelige forestillinger om sygdom som straf
 • 1990 - Det er mer mellom himmel og jord - : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling med Torunn Selberg
 • 1994 - I dødens skygge : tradisjoner ved livets slutt med: Ann Helene Bolstad Skjelbred
 • 1995 - Livets gleder, om forskeren, folkediktningen og maten. En vennebok til Reimund Kvideland med: Nils-Arvid Bringeus, Michael Chesnutt
 • 1997 - Forskningsetikk i forskerhverdag : vurderinger og praksi med Ørjar Øyen
 • 1999 - Myte, magi og mirakel i møte med det moderne med: Torunn Selberg, Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson
 • 2000 - Norden og Europa : fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk med: Bjarne Rogan
 • 2005 - Slipp tradisjonene fri - de er våre! : fest og fellesskap i endring med: Ann Helene Bolstad Skjelbred
 • 2008 - Mellem mennesker og magter : magi i hekseforfølgelsernes tid
 • 2013 - Vitenskap og varme hender, den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag med: Tove Ingebjørg Fjell og Teemu Ryymin

Eksterne lenker