Asklepiosstaven

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Asklepios, Glyptoteket, København
Foto: Nina Aldin Thune

I de fleste avbildninger av Asklepios støtter han seg på en stav som er omslynget av en slange. Denne staven er kalt for asklepiosstaven eller æskulapstaven (engelsk Rod of Asclepius), og den brukes mye som symbol og kjennetegn, blant annet i våpenskjold og på skilt, særlig for leger og i apotek. Holmestrands kommunevåpen fra 1898 har en ørn som holder en asklepiosstav som minne om kurbadet i byen.

Symboler

Star of Life
Asklepiosstaven

Den opprinnelig amerikanske «Star of Life» er sammensatt av tre krysslagte stolper og en asklepiosstav. Dette er nå blitt et internasjonalt kjennetegn for enheter og personell ved «emergency medical services (EMS)». Staven, som i "Star of Life" er valgt å knyttes til gresk mytologi, kan også minne om da Moses løftet opp kobberslangen i ørkenen, der flere tusen døde på en dag, i bibelen et bilde på at den som fester blikket på Messias vil motta sann frelse og evig liv - historien om Moses i ørkenen strekker seg for øvrig lenger tilbake enn gresk mytologi, til ca. 1200 f.kr. - og kan si noe om deler av opphavet til den greske mytologien, i og med at avstandene ikke er store.

Staven har vært forvekslet med staven til den romerske guden Merkur (gresk Hermes). Merkurstaven (caduceus) er imidlertid omslynget av to slanger og har øverst en liten vinge til hver side. Merkurstaven skal normalt symbolisere det samme som Merkur, det vil si handel og kommersiell virksomhet. Dette er forskjellig fra asklepiosstaven som symboliserer leger, legemidler, helse o.l.

Det er hevdet at asklepiosstaven er en vandrestav. Dette fordi den er så lang at den når helt opp til armhulen, og fordi Asklepios hele tiden var på reise. Det er også blitt hevdet at asklepiosstaven kan tolkes som at den bringer søvn til menneskene og vekker dem opp igjen, som et symbol på «drømmenes gud».

Slangen kan ha tjent som et symbol på Asklepios mildhet og som beskytter av menneskene. Den arten som ble brukt var lett å temme, slangene bet nesten aldri og om de gjorde det var ikke bittet farlig. Arten ble ofte brukt som vaktslanger i hjemmene.

Etter hvert ble slangen symbolet på guden selv, og det var slangen som ble hentet til Roma under pesten og som krøp iland på Tiberøyen. I templene ble det holdt hellige slanger som ble matet med honningkaker som de syke ofret til guden.

Litteratur

  • Edelstein, Emma, j. og Edelstein, Ludwig, Asclepius, Collection and Interpretation of the Testimonies I and II,The Johns Hopkins Press Baltimore and London 1998
  • Edelstein, Ludwig, Ancient Medicine,The Johns Hopkins Press Baltimore and London 1987
  • Hart, Gerald D., Asclepius, the God of Medicine, The Royal Society of Medicine Press Limited, London 2000

Eksterne lenker

Commons

Commons har multimedia
for Asklepiosstaven.