Apotek 1

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk
Logo med motto
Logo Plussapotekene
Skilt Apotek 1
Fra farmasidagene i Oslo 2006
Foto: Nina Aldin Thune
Apotek 1 Manglerud i 1999
Foto: Nina Aldin Thune
Metode
Apotek 1
Apotek 1 på Gardemoen

Apotek 1, tidligere Apokjeden, er en apotekkjede i Norge. Kjeden ble etablert i 1994 av en gruppe apotekere som ønsket et innkjøpssamarbeid. Siden den gang har kjeden vokst til å ha en stor del av det norske apotekmarkedet.

Apotek 1 er markedsnavnet for kjeden som eies av selskapet Apotek 1 Gruppen AS. I 2019 har kjeden har en markedsandel på ca. 45 %, omkring 3500 medarbeidere, over 400 apotek over hele landet og to grossistlagre i Narvik og på Skårer. Apotek 1 Gruppen AS eies av tyske PHOENIX group. Kjernen for virksomheten er kompetanse og kvalitet. Apotek 1s ambisjon er å leve opp til slagordet Vår kunnskap – din trygghet, i alle kundemøter. Å kunne tilby gode kvalitetssikrede produkter er en viktig del av kundemøte. Selskapets servicekontor ligger på Lørenskog, hvor også distribusjonsenheten er lokalisert. Virksomheten omfatter utvikling av apotek gjennom konseptet Apotek 1, markedsføring, innkjøp, logistikk, multidose, kompetanseutvikling og andre tjenester for å støtte apotekenes virksomhet.

Historie

I 1995-96 etablerte Norges Apotekerforening, NAF selskapet Apokjeden, med NAF selv og enkeltapotekere som eiere. Apokjeden skulle være et innkjøpssamarbeid, med mål om å forhandle med grossistene. Grossistmonopolet ble avviklet noen år før apotekreformen. Apokjeden inngikk våren 2000 en avtale om eksklusivitet for Tamro.[1] Formålet med opprettelsen av Apokjeden var via et kjedesamarbeid å kunne utvikle seg lønnsomhetsmessig og faglig i ønsket retning. Det ble spesielt lagt vekt på at kjeden skulle være farmasifaglig forsvarlig. Kjerneverdiene var trygghet, veiledning, innlevelse, effektivitet og tilgjengelighet. En ønsket også et mer forpliktende kjedesamarbeide. Dette skulle skape forretningsmessige og farmasifaglige gevinster for kjedeapoteket.

Kjedekonsept

Det ble utviklet to kjedekonsepter:

Plussapotek var et uprofilert markedskonsept for apotekene som deltok i apokjedesamarbeidet. Plusskonseptet skulle bidra til økt konkurransekraft gjennom lavere innkjøpspriser, billigere drift, enkelte felles tjenestetilbud og lokal og nasjonal markedsføring.

Apotek 1 var et profilert markedskonsept. Apotek 1 konseptet skulle bidra til økt konkurransekraft gjennom lavere innkjøpspriser, billigere drift, enkelte felles tjenestetilbud og lokal og nasjonal markedsføring. Tillegg skulle det ha et felles tjenestetilbud som sikret økt kundelojalitet forsterket gjennom en felles profil.

Kjedeapotek

Det første Apokjedeapoteket som ble åpnet var Apotek 1 Manglerud i Manglerud senter høsten 1999. Apotek 1 hadde i 2007 225, i 2008 234 og i 2009 over 240 apotek rundt omkring i Norge. 2022 over 450 apotek fordelt over hele landet samt et nettapotek.

Deres logo er et hvitt kors på grønn bakgrunn, avledet av det grønne korset, et internasjonalt mye brukt symbol for apotek.

Motto

Apotek I's motto er: Vår kunnskap din trygghet

Verdier

Kjernen for kjedens virksomhet er kompetanse og kvalitet. Verdigrunnlaget skal beskrive selskapets personlighet. Apotek 1 skal være pålitelig, frisk, engasjert og nær for kunder og kolleger.

 • Pålitelig, vil være problemløser og bruke kunnskap i hvert kundemøter
 • Frisk, skal være blide og imøtekommende og inspirere og motivere kunder og kolleger
 • Engasjert, ha stolthet i jobben og se framover og ta bærekraft på alvor
 • Nær, skal alltid være til stede for kunden der kunden er og vise respekt og diskresjon

Produkter

Apotek 1 har en stor portefølje av egne merkevarer innenfor definerte kategorier som er hudpleie, hygiene, velvære, kosthold, medisinsk egenbehandling og medisinsk forbruksmateriell. Maskinen har utviklet to merkevarer for Apotek 1, Dermica[2] og Metode Dermica er produkter utviklet med omtanke for deg og miljøet. Metode er kvalitetsprodukter basert på fagkunnskap og erfaring. Maskinen er et strategisk kommunikasjonsbyrå som er spesialister på utvikling av merkevarer.

Metode

Metode er en merkevare, en «signaturserie» laget fra grunnen av for å samle et bredt spekter av produkter til en sammenhengene men likevel tydelig egen merkevare med problemløserprodukter. Pakningsbyrået Goods har designet signaturserien Metode fra grunnen av.

Sitat I tett samarbeid med produktutviklere, farmasøyter og markedsførere, er merkevaren Metode designet for å fungere sømløst på tvers av fysiske butikker, e-handel og reklame.

Basert på Apotek1s lange medisinhistorie er designsystemet inspirert av modernistisk farma-design fra 50- og 60-tallet, og to-stripe-systemet fungerer som tydelig navigasjon i butikkhyller. I løpet av neste år vil serien bestå av rundt 100 produkter. De første produktkategoriene som lanseres er vitaminer & mineraler, fertilitet og spesialpleie.

Strenge kategorikrav og allerede godt etablerte resirkuleringsløsninger for plast gjør at innovasjon i farmasikategorien er krevende. Goods og Apotek1 har allerede tatt grep for å benytte mer miljøvennlige materialer der det er mulig, men samarbeidet om mer bærekraftige løsninger vil fortsette i tett dialog fremover.

Sitat

Apotekutsalg

Gardemoen

Sitat Sammen med Apotek 1 gikk vi analytisk til verks og så nærmere på merkevaren og kjernen av det Apotek 1 er og tilbyr. Dette arbeidet gjorde at man satt igjen med to nøkkel egenskaper. Disse var sikkerhet og kunnskap.

For å få frem disse to egenskapene valgte vi å fokusere på symboler som kunne vise kunnskapen, kompetansen og varmen. Symbolene og arketypene man benytte seg av var laboratorie-miljø med doktorer og forskere for å fremheve kompetansen. For å vise den varme siden ble det valgt å vise varme og vennlig bilder av ansatte som tar deg i mot med åpne armer.

Hele området rundt kassen ble dekket av av LED. Dette gjør at de digitale løsningene ble en del av hele uttrykket til Apotek 1. Området for kasse og resepter ble godt merket for å bidra til en god navigasjon.

Siden hele løsningen er digital så har man muligheten for å ta i bruk alle de digitale virkemidlene man kan. Bevegelse for å skape oppmerksomhet og relevante budskap med blant annet sesong for å kommunisere råd om f.eks influensa i sesong. I tillegg blir det benyttet vær-integrasjon som viser fallende regndråper når det er regn.

Områdene på siden av kassen blir benyttet til å vise gode råd og produktinformasjon. Dette bidrar til at apoteket ikke fremstår som selgende, men heller informerende.

Sitat
Omtale av apoteket på Gardemoen[3]

Utvikling

Apotek 1 eies av Apokjeden AS som også eier legemiddelgrossisten Apokjeden Distribusjon. Den finske legemiddelgrossisten Tamro oy eier Apokjeden AS.

 • 1994: Apokjeden AS ble etablert av en gruppe apotekere i 1994 som et innkjøpssamarbeid. Høsten 1994 utarbeides prospektet for et aksjeselskap og apotekere inviteres til å tegne seg som aksjonærer.
 • 1995: Det avholdes konstituerende generalforsamling i Apokjeden AS. Erik Koritzinsky jr blir ansatt som administrerende direktør
 • 1996: Oppbyggingen av kjedeadministrasjonen fortsatte. Det ble etablert sortimentutvalg og samarbeidsavtaler med grossister inngås.
 • 1997: Plussapotekene, det første profilerte kjedekonseptet etableres. Apotekene profileres med ny logo og kampanje- og salgsmateriell utvikles. Første TV-reklame går også på luften på TV Norge.
 • 1999: Apokjeden begynner å kartlegge muligheten for mer forpliktende kjedesamarbeid. Første Apotek 1 åpner på Manglerud i oktober 1999.
 • 2000: Apokjeden velger Tamro Distribution, eid av finske Tamro Oyj som sin grossist.
 • 2001: Ny apoteklov gjør at Apokjeden kan gå inn på eiersiden i apotek. Dermed endres Apokjeden fra å være et frivillig innkjøpssamarbeid til å være et industrielt kjedekonsept. Kjedefunksjoner flytter fra Fyrstikktorget i Oslo til Skårersletta i Lørenskog.
 • 2005: Apotek 1 lanserer nettstedet Apotek1.no
 • 2011: Apotek 1 lanserer nettbutikk for handelsvarer og reseptfrie legemidler på Apotek1.no
 • 2014: Apotek 1 åpner kjedens 300. apotek på Elverum.
 • 2016: Apotek 1 åpner nettapotek med salg av reseptpliktige legemidler
 • 2017: Apotek 1 åpner Norges første flyplassapotek på Oslo lufthavn. Et apotek som også kommer til gode for lokalbefolkningen
 • 2019: Apotek 1 åpner kjedens 400. apotek i Moi

Se også

Referanser

Eksterne lenker