Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifikasjon

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Anatomisk terapeutisk kjemisk (ATC) klassifikasjon brukes for å inndele legemidler i ulike grupper etter hvilke organsystemer de påvirker og deres terapeutiske og kjemiske egenskaper.

Dette klassifikasjonssystemet reguleres av WHO's Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology og ble publisert første gang i 1976. Det er basert på den tidligere anatomiske klassifikasjonen (AC) utviklet av European Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA) og Pharmaceutical Business Intelligence and Research Group (PBIRG). Videreutviklingen er gjort ved Norsk Medisinaldepot på Kalbakken i Oslo.

ATC-klassifikasjonen deler legemidler inn i grupper på 5 ulike nivåer:

 1. nivå – Bokstavkode for anatomisk gruppe, totalt 14 grupper:
A Fordøyelsesorganer og stoffskifte (A: Alimentary) (inkl. insulin og anabole sterioder)
B Blod og bloddannende organer
C Hjerte og kretsløp (C: Cardiovascular)
D Dermatologiske midler (inkl. antiinfektiva til utvortes bruk)
G Urogenitalsystem og kjønnshormoner (inkl. antiinfektiva til gynekologisk bruk)
H Hormoner til systemisk bruk, ekskl. kjønnshormoner og insulin
J Antiinfektiva til systemisk bruk
L Antineoplastiske og immunmodulerende midler
M Muskler og skjelett
N Nervesystemet
P Antiparasitære midler, insecticider og insektmidler
Q Veterinærmedisin
R Respirasjonsorganer
S Sanseorganer
V Varia (inkl. kontrastmidler og radioaktive midler)
 1. nivå – Tallkode (2 siffer) for terapeutisk hovedgruppe.
 2. nivå – Bokstavkode for terapeutisk/farmakologisk undergruppe.
 3. nivå – Bokstavkode for kjemisk/terapeutisk/farmakologisk undergruppe.
 4. nivå – Tallkode (2 siffer) for kjemisk substans-undergruppe.


Eksempel:

N    Nervesystemet
N05   Psykoleptika
N05B   Anxiolytika
N05B A  Benzodiazepin-derivater
N05B A01 Diazepam

Substansnavnene som brukes er internasjonale ikke-proprietære navn i den grad de finnes for de aktuelle substansene.

ATC/DDD-systemet er ATC-klassifikasjonen med tillegg av et mål for den antatte gjennomsnittsdosen per døgn av et legemiddel som brukes for sin hovedindikasjon hos voksne; definert døgndose (DDD).

Andre ATC-klassifikasjoner er ATCvet (for veterinærmedisin) og ATC-urteklassifikasjon (for urtepreparater).

Se også

Eksterne lenker