Alkymi

Farmasihistorie fagwiki
Revisjon per 17. sep. 2019 kl. 23:53 av Nina (diskusjon | bidrag) (Skrifter og teorier)
Hopp til: navigasjon, søk
Alkymistens laboratorium

Alkymi er en middelaldersk betegnelse for kjemi (det er sammensatt av arabisk al- = "den", "det" (bestemt artikkel) + gresk chymeia = "kjemi"), ofte blandet sammen med magiske forestillinger, jakten på De vises stein, som skulle kunne brukes til å omdanne metaller - og en drøm om å lage gull.

Bakgrunn

Alkymisten
Den sveitsiske alkymisten Paracelsus (1493-1541) var samtidig lege, naturforsker og astrolog.

Alkymi, en kombinasjon av filosofiske betraktninger, mystisisme og kjemisk viten som man antar ble utviklet i Alexandria ca. 300 f.Kr., og som i stor utstrekning kom til å prege kjemisk tenkning og arbeid helt frem til 1600- og 1700-tallet. Mange av Middelalderens alkymister var seriøst arbeidende kjemikere. De var henvist til å arbeide ut fra den religiøse og magiske forståelsesramme, som var gjeldende i samtiden, og de måtte bygge på den sum av faktisk viten, som var tilgjengelig. Alkymien var en holistisk åndsretning, hvor argumentasjon og bevisførsel kom an på evnen til å påvise sammenhenger mellom de kjemiske stoffer og for eksempel de fire temperamenter, de fire elementer, kosmologien og gudstroen.

Skrifter og teorier

Alkymistene støttet seg til gnostiske skrifter, til kabbalaen og tarot, og de var overbevist om at astrologiske forhold hadde betydning for stoffene og menneskenes temperamenter. En del var regelrette svindlere, som søkte å utnytte tidens overtro og frykt for det ukjente til egen vinning. Til gjengjeld ble flere alkymister anklaget for hekseri, svart magi og trolldom og innstevnet for inkvisisjonen.

Selv om man i dag ikke kan anerkjenne undersøkelser på det grunnlaget som forskning, lyktes det alkymistene å legge en solid basis for den senere, objektive kjemiske vitenskap.

De fleste alkymister bruker smaragdtavlen av Hermes Trismegistus i sitt laboratiorie. Hermes Trismegistus er ofte kalt alkymiens far. Alkymien kan spores tilbake til gamle Egypt. Men finnes også flere hunder år før kristus blant sjamanisktiske taoister i Kina.

Alkymi sies å være en transmutasjonskunst. Hvor det dreier seg om å kontrollere og styre vibrasjoner i både micro og macro kosmos.

Paracelsus

Den siste alkymist var samtidig den første moderne kjemiker. Hans navn var Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim, og han levde mellom 1494 og 1541 i stadig søken etter viten innen for medisin og kjemi.

Åndelig forståelse

Noen mener at alkymistenes arbeid skal forstås åndelig, at det var et forsøk på å oppnå en spirituell forvandling, hvor målet blant annet var å bli et helt, og åndelig talt androgynt menneske. Blant andre Carl Gustav Jung og Jes Bertelsen arbeidet i flere år med alkymi ut fra en slik psykologisk forståelse.

Sitat Oh, most singular and unspeakable Presence, first and last in the universe, heighten the fury of my fire and burn away the dross of my being. Cleanse my soiled soul. Bathe me in your awesome Light.

Set me free from my past; cut me loose from my boundaries. Unite me with the One Thing hidden in my life, wherein is my only strength. Fill me with your Presence. Allow me to see through your Eye; grant me entry to your Mind; let me resonate with your Sacred Will.
Make me transparent to your flame, and fashion me into a lens for your Light only. Transmute me into an incorruptible Stone in your eternal service, like the golden Light that surrounds you.

Sitat
Alkymistens bønn

Litteratur

  • Bachmann, Manuel og Hofmeier, Thomas; Geheimnisse der Alchemie, Schwabe & co.ag. Verlag. Basel 1999 ISBN 3-7965-1368-9

Ekstern lenke

Commons

Commons har multimedia
for Alkymi.