Peroral

Farmasihistorie fagwiki
Hopp til: navigasjon, søk

Begrepet Peroral (latin per gjennom, os, oris munn) betegner inntak av stoff via munnen. Ofte brukes betegnelsen Per os som har samme betydning og bruksområde.

Som regel dreier det seg om legemidler, rusmidler (også illegale) eller giftstoffer. Medikamentet blir inntatt gjennom munnen for eksempel som tablett eller mikstur og som regel svelget. Ernæring via magesonde regnes også som peroral, det samme gjelder medikamenter som tas opp i munnslimhinnen, for eksempel under tungen (sublingualt).

Andre måter å administrere medikamenter er parenteralt som injeksjon/infusjon intravenøst, subkutant eller intramuskulært, i endetarmen (rektalt) som stikkpille eller transdermalt gjennom huden som salver, kremer, emulsjon eller plaster.

Perorale legemiddelformer

  • Tabletter
  • Resoribletter
  • Tyggetabletter
  • Brusetabletter og brusegranulat
  • Kapsler
  • Enterotabletter eller enterokapsler
  • Depottabletter, depotkapsler og depotgranulater
  • Miksturer
  • Dråper