Om farmasihistorie

History of pharmacy, farmasihistorie

[powered by WordPress.]

October 3, 2006

Congresso Internazionale 2006

by @ 3:58 pm. Filed under Kongresser, Generell, Nyheter

Photos from Congresso Internazionale sullíconografia ed il culto dei Santi Cosma e Damiano 29 Settembre – 1 Ottobre 2006 in Mercogliano, Altavilla and Nusco (Avellino) Italy.
Photo: Bjarne Thune and Nina Aldin Thune.

Cosmas and Damian in Scandinavia

SS. Cosmas e Damiano, Roma, pictures

You are invited to use our forum and write your comments and because people live in many countries this is a place to meet. You have to register on the forum before writing.

March 16, 2006

Nyhetsbrev fra International Society for the History of Pharmacy

by @ 2:20 pm. Filed under Kongresser, Nyheter

Det er kommet et nytt nyhetsbrev fra International Society for the History of Pharmacy, nyhetsbrev pdf.
Dette nyhetsbrevet har nyheter fra de forskjellige lands lokale selskap. Et sammendrag av det som skjedde under kongressen i Edinburg og innbydelse til kongress i Sevilla 2007. Spansk informasjon

I år vil det være en kongress viet helgenene Cosmas og Damian i Mercogliano i provinsen Avellino i Italia 29.9 – 1.10. Opplysninger kan fåes på denne e-posten.
Kongressen vil ta for seg Cosmas og Damians ikonografi og deres betydning for medisin og farmasi også i våre dager. Program for kongressen, Abstracts

Lenker

*Irpinia Blog.

*Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti Modena

*Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti Modena, caledario

March 8, 2006

Hvem skal informere om legemiddelbruk?

by @ 6:02 pm. Filed under Uncategorized, Legemiddeler, Apotek, Nyheter


Historisk reklamemateriell.


I det siste er det blitt kjent at kunder kjøper en rekke legemidler på postordre. Det er litt skremmende for det er ikke alltid at en vet hvordan legemidlene virker og hvordan de skal brukes. Det advares derfor mot postordresalg av legemidler. I kjølvannet av dette er diskusjonen om hvem som skal gi råd om legemidler og legemiddelbruk blitt aktuell. Legemiddelmeldingen ønsker en produsentuavhengig informasjon. Tradsjonelt har dette vært arbeidsområde for farmasøyter i apotek. For helsepersonell finnes rådgivingstjenesten Relis.
Se også Norges Apotekerforenings Tidskrift pdf spesialnummer om legemiddelinformasjon.


Håpet er at apotekene kan opprettholdes som den viktigste aktøren til saklig legemiddel informasjon også i fremtiden.


technorati tags: , , , ,

November 8, 2005

Høydepunkter fra farmasidagene 2005

by @ 11:56 pm. Filed under Kongresser, Generell, Nyheter


Dagene ble åpnet av Statsminister Jens Stoltenberg som holdt sitt første foredrag som statsminister.


Torsdag 27 okt var det et Satelittsymposium med tema kvinnehelse. Høydepunktet var Safia Yusuf Abdis foredrag.

October 24, 2005

Farmasidagene 2005

by @ 12:49 pm. Filed under Generell

Farmasidagene 2005 vil bli avholdt i Oslo 27-29 oktober Se program her.

Programmet for Farmasihistorie ser slik ut:

Farmasihistorie – seksjonsleder Hege Ekeli

14.15 Ellen Gleditsch – pharmacist and nuclear chemist
Bjørn Johannesen

14.30 Farmasøytisk interessante stoffer fra havet – fra fortid til nåtid
Jens Kristian Wold

14.50 På leiting etter den tapte hagen
Bjarne G. Thune

15.05 Finnes det noen sammenheng mellom Askepios og de kristne helgenene Kosmas og Damian?
Nina Aldin Thune

15.20 Visitasjonsprotokollen fra Strømsø apotek 1863 – 1873
Aslaug Gombos

15.35 Pause

15.50 Leger som apotekinnehavere
Rolf Klevstrand

16.10 From production to information, 50 years of challenges in pharmacy practice
Norma Saugen

16.25 Apotekeren vs Forvalteren
Per Harald Villmo

16.55 Slutt

October 3, 2005

Fusjon mellom Alliance Unichem og Boots

by @ 5:48 pm. Filed under Legemiddeler, Apotek, Nyheter

Alliance Unichem og Boots har idag besluttet å slå seg sammen.

Selskapet ønsker å bli Europas ledende inne apotek og helse. Gruppen kommer til å disponere 2700 apotek i 7 land og ca 160millioner resepter årlig. Boots har idag 19 millioner kunder hver uke.

Det heter at apotekene og Boots-butikkene vil være to ulike konsepter og at i apotekene skal fortsatt legemidler og rådgiving til kunder være dominerende.

Jeg må si at jeg syns denne utviklingen er litt skremmende. I løpet av de siste fem årene har Norge mistet et utrolig fint system med privateide apotek som hele tiden var villig til å tilfredstille sine lokale kunders behov. Nå domminerer de store multinasjonale selskapene det norske markedet og bare et fåtall apotek er i privat eie. Jeg håper inderlig at det også i fremtiden vil være kundens beste som står i høysete og ikke ønske om å selge mest mulig av produkter som kundene hverken trenger eller ønsker.

July 18, 2005

Nytt historieprosjekt

by @ 6:58 pm. Filed under Uncategorized, Generell

Et nytt historieprosjekt vil ta for seg apotekeren, apoteket og apotekvesenet i Norge de siste 50 årene. Kilder til prosjektet vil være offentlig utredninger og farmasihistorie skrevet de siste år bla. "Apotekfarmasi gjennom 100 år" og " Bitre piller sterke dråper".

technorati tags: ,

July 3, 2005

Vil det apoteket vi kjenner idag bli historie?

by @ 2:13 pm. Filed under Legemiddeler, Nyheter

Det er nå åpnet for at kundene kan bestille medisiner på nettet se Aftenposten. En er bekymret for at veiledningen til kundene skal bli skadelidende og ar distriktsapotekene ikke vil klare seg i konkurransen. I Norge er utviklingen fra privat eide apotek med god faglig oppfølging av kundene til kjeder gått utrolig fort, og skal store deler av legemiddelomsetningen foregå uten at kundene har kontakt med mennesker som kan svare på spørsmål og gi råd er dette virkelig bekymringsfullt. Snart er kanskje det apoteket en kjenner bare historie.
Se også stortingsmeldingen og Innstillingen

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, viser til at forsendelse av legemidler er tillatt i mange andre europeiske land, og at økt forsendelsesadgang kan gi enkelte forbrukere bedre tilgjengelighet til legemidler. Dagens omfattende forsendelse av legemidler fra apotek indikerer at pasientsikkerheten også vil kunne ivaretas ved utvidet forsendelsesadgang. Flertallet understreker at departementet må sørge for robuste løsninger som ivaretar apotekdekningen i distriktene, og som gir pasientene god veiledning om legemiddelbruk.

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil igjen understreke viktigheten av at alle har samme mulighet til å motta medisiner til samme kostnad uansett hvor de bor i landet. Disse medlemmer mener dette først og fremst gjøres gjennom kostnadsfri forsendelse til medisinbrukeren, og disse medlemmer vil derfor understreke at fraktutjevningsordningen for medisiner og apotekvarer må praktiseres slik at frakt- og forsendelseskostnader ikke belastes brukerne.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet tok i forbindelse med arbeidet med den nye apotekloven som ble gjort gjeldende fra 1. mars 2001, til orde både for salg av reseptfrie legemidler utenfor apotek, og at det måtte tillates postordresalg av legemidler. Disse medlemmer vil derfor allerede nå be om at Regjeringen fremmer forslag til endringer i apotekloven slik at fri forsendelse, postordre og internettsalg av legemidler blir tillatt.

June 26, 2005

History of pharmacy in Edinburgh

by @ 4:10 pm. Filed under Kongresser, Nyheter

37th International Congress for the History of Pharmacy was held in Edinburgh 22nd – 25th June 2005.

In her opening words, the Lord Provost of Edinburgh, The Rt Hon Lesley Hinds, representing the British Queen, asked us in her charmingly direct, Scottish way, to leave as much of our money as possible in Edinburgh.
As Norwegians and good neighbours of the Scots, we followed her advice.

The congress became a great experience for both active participants and companions, all together about 300 persons.

We had the choice among some 80 different lectures held in different languages of which English was predominant.
This year the Norwegian group consisted of 11 persons. Six of the delegates gave their lectures. GOOD WORK !

Our hosts had done a wonderful job with the arrangements, professionally and socially.

We send our compliments to Edinburgh, to our hosts, especially to the always energetic and including dr. Peter Worling and his charming wife.
Peter Worling, always surrounded by an aura of warmth and hospitality, either as a lecturer, the host of the great gala dinner or as a skilful fiddler in the Scottish Music Group Band.
Thank you very much for wonderful days !

We already look forward to seeing you all again in Seville 2007.

Photoes from Edinburgh

Edinburgh Castle

A report by Peter Worling

Kongressen i Edinburgh

by @ 2:33 pm. Filed under Kongresser, Nyheter

Den 37. internasjonale farmasihistoriske kongressen vart avvikla i Edinburgh i dagane 22. til 25. juni 2005.

Lord Provost of Edinburgh (tilsvarande Lord Mayor i andre byar), The Rt Hon Lesley Hinds, kasta glans på vegne av dronninga og bad oss på sitt direkte og ujålete, skotske vis om å legga att mest mogeleg pengar etter oss i Edinburgh.

Kongressen vart ei fin og minnerik oppleving for både aktive deltakarar og ledsagarar, til saman ca. 300 personar, faktisk frå alle verdsdelar.

Vi kunne velja mellom kring 80 ulike foredrag på diverse tungemål der engelsk i år var det dominerande, heldigvis for oss skandinavar.

Nordmennene hevda seg kjempebra i år med heile seks foredrag ved Henrik Andersgaard, Rolf Klevstrand, Norma Saugen, Yngve Torud, Nina Aldin Thune og Bjarne Thune.
Utanom oss var det berre Bo Ohlson frå Sverige som hevda vår nordiske ære.

I år var vi i alt 11 norske til stades, mot berre eit par personar frå kvart av dei andre nordiske landa.
Det er tydeleg at vi som kjem frå eit land der farmasihistoria snart berre kan opplevast på museum, har eit stort behov for å treffa kollegaer frå land, der historia i stor grad er tatt vare på i stadig like livskraftige anlegg.

Tilskiparane hadde gjort ein flott jobb med både faglege og sosiale arrangement.
Vi sender ei stor takk til Edinburgh og spesielt til vår vert, den alltid like aktive og inkluderande Dr. Peter Worling, like lun og hyggeleg og velsigna lite snobbete, anten han stod på talarstolen og la fram skotsk farmasihistorie, innbaud til stor gallamiddag eller spela fele i The Scottish Music Group Band.

Vi byrjar alt å sjå fram til neste kongress og neste gjensyn med våre entusiastiske vener og kollegaer frå diverse land, i Sevilla i 2007.

Bilder fra Edinburgh

Edinburgh Castle

Repotasje skrevet av Peter Worling

May 15, 2005

Abstracts fra FIP 2004

by @ 7:45 pm. Filed under Kongresser

Under FIP kongressen i 2004 ble det holdt en rekke foredrag og abstracts er nå tilgengelig.

Det vil bli holdt en Farmasihistorisk kongress i Edinburg i juni 2005.

Flyttet!!!!!!

by @ 7:40 pm. Filed under Kongresser

Denne siden blir ikke fortløpende oppdatert.

Søker du nyheter prøv: Hovesiden

Søker du kunnskaper om farmasihistorie prøv: Fagwikien

[powered by WordPress.]

jour·nal n. A personal record of occurrences, experiences, and reflections kept on a regular basis; a diary.

Get Firefox!

internal links:

categories:

search blog:

archives:

October 2015
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

hearing:

other:

95. We are waking up and linking to each other. We are watching. But we are not waiting.
The Cluetrain Manifesto

general links:

I read:

bloggy links

respect to:

24 queries. 0.095 seconds